IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)25
  2020  (2 din 2)46
  2019  (2 din 2)41
  2018  (2 din 2)45
  2017  (2 din 2)45
  2016  (2 din 2)49
  2015  (2 din 2)51
  2014  (2 din 2)52
  2013  (1 din 2)41
  2012  (1 din 2)41
  2011  (1 din 2)64
  2010  (2 din 2)27
  2008  (2 din 2)72
  2007  (1 din 2)44
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • A (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole643422732495562767
Volume23241971682
Total6664469296637

Vizualizări   739Descărcări   137

Conţinutul numărului de revistă

Politica statului sovietic cu privire la procedurile de înregistrare a căsătoriei și a nașterii copilului. Cazul RSS Moldovenești (1944–1961)

5-14

DOI: 10.5281/zenodo.3595093

CZU: 94(478):392”1944-1961”

Dolghi Adrian

Les métamorphoses de l`acte thérapeutique traditionnel

15-21

DOI: 10.5281/zenodo.3595099

CZU: 398.3/.5

Grădinaru Natalia

Традиционное жилище и элементы неоседлого быта цыган-влахов и сэрвов

22-30

DOI: 10.5281/zenodo.3595107

CZU: 397.7(=214.58)

Махотина Илона, Панченко Януш

Images of Russia and of the West in the representations of the citizens of the Republic of Moldova

31-35

DOI: 10.5281/zenodo.3595111

CZU: 316.653(478):008(470+4)

Caunova Natalia, Ivanova Nina

Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (IV)

36-41

DOI: 10.5281/zenodo.3595119

CZU: 94(498+478):008

Furtună Alexandru

Bulgaristica pe paginile „Revistei de Etnologie și Culturologie” (2007–2019)

42-49

DOI: 10.5281/zenodo.3595125

CZU: 39(=163.2)(478)

Duminica Ivan

Cu privire la etnografia copilăriei a populației rome din Basarabia în sec. al XIXlea

50-58

DOI: 10.5281/zenodo.3595130

CZU: 39(=214.58)-053.2(478)"XIX"

Procop Svetlana

Archimandrite Andronic Popovici as a spiritual and historical critic

59-63

DOI: 10.5281/zenodo.3595142

CZU: 271(478)(091)(092)

Gumenâi Ion

Reflectarea viziunii asupra al nostru/altul în cadrul opoziției binare arhetipale în textele mass media moderne din Republica Moldova (analizând o serie de resurse mass media în limba bulgară)

64-71

DOI: 10.5281/zenodo.3595145

CZU: [316.774:070+39](=163.2)(478)

Zaicovschi Tatiana

Первый советский журнал на ромском языке: к проблеме датировки выпуска

72-77

DOI: 10.5281/zenodo.3595147

CZU: 050(=214.58)(091)

Шаповал Виктор

Elemente folclorice și etnografice în proza rusă a Basarabiei din sec. al XIX-lea

78-86

DOI: 10.5281/zenodo.3595149

CZU: 398.5(=161.1)(478)"XIX"

Ijboldina Irina

Цыгане в зеркале восточнославянских литератур (III–V)

87-105

DOI: 10.5281/zenodo.3595153

CZU: 398(=214.58):821.16.09

Калинин Вальдемар

Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetărilor etnologice contemporane (pe baza publicaţiilor din colecţia „Ethnologie de la France”) (II)

106-111

DOI: 10.5281/zenodo.3595160

CZU: 39(=133.1)(44)

Palihovici Iulii

Teatrul popular din Moldova şi Ucraina în contextul valorificării patrimoniului etnocultural comun

112-118

DOI: 10.5281/zenodo.3595162

CZU: 398.54(478+477)

Babin Iuliana

Alegerile rabinice din orașul Bălți în anul 1877, după documente inedite

119-126

DOI: 10.5281/zenodo.3595165

CZU: 94(=411.16)(478)”1877”

Roitman Alexandru

Aportul asociațiunii culturale „Astra Basarabiei” la înființarea bibliotecilor poporale în Basarabia interbelică

127-132

DOI: 10.5281/zenodo.3595170

CZU: 94(478):008

Şevciuc Maria

Personalităţi bulgare şi locuri de memorie în Republica Moldova

133-135

CZU: 94(=163.2)(478)(092)

Olărescu Angela

Георгий Константинович Кожолянко – видный ученый и педагог (1946–2019)

136-137

CZU: 39(477)(092)

Квилинкова Елизавета

Рецензия на книгу «Буджак: от прошлого к настоящему» (Сборник статей к 80-летию Ивана Федоровича Грека). Отв. ред. Иван Думиника (Кишинев: Lexon-Prim, 2019. 632 с.)

138-139

CZU: 94(=163.2)(478)(092)

Пригарин Александр

Recenzie la cartea Gherghinei Boda „Perspective și interpretări ale muzeologiei și patrimoniului în secolele XX–XXI” (Târgoviște: Cetatea de scaun, 2018. 201 p.)

140-141

CZU: 069.01(498+4)”XIX-XX”

Grădinaru Natalia

Prezentarea monografiei Valentinei Eșanu „Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457–1504)” (Chișinău: Cartier, 2018. 444 p.)

142-142

CZU: 94(478)”14/15”(092)

Furtună Alexandru

Prima carte despre creaţia artistică a romilor din Republica Moldova „Leonid Cerepovschi: «Mă mândresc că sunt ţigan»” (Chişinău: Cartdidact, 2019. 364 p.)

143-144

CZU: [78.071.2(092)+793.31:398(=214.58)](478)

Damian Victor