IBN
Închide
Palihovici Iuliu
Cuvinte-cheie (89): Jews (6), evrei (3), евреи (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Academia.edu ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Îndeletnicirile evreimii guberniei Basarabia, caracteristici generale
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Aspecte etnologice ale istoriei legislaţiei Imperiului Rus referitoare la evrei (anii 1762–1818)
Şihova Irina , Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele migraționale a populației evreiești de la sfârșitul sec. al XIX-lea, începutul sec. XX
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Chișinăul interbelic în memoria evreilor (I)
Şihova Irina , Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul interbelic în memoria evreilor (II)
Şihova Irina , Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice privind aspectele etnoculturale ale cotidianităţii
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre migrația evreilor din zona de reședința (pe baza unor mărturii scrise)
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupatiile traditionale ale comunitatii evreiesti din satul Vadul Rascov, relatate de localnici
Palihovici Iulii
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupațiile tradiționale ale comunității evreiești din satul Vadul Rașcov, relatate de localnici
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele migraționale ale populației evreiești de la sfarșitul sec. al XIX-lea – inceputul sec. XX
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetărilor contemporane (pe baza publicaţiilor din colecţia „Ethnologie de la France”) (I)
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetărilor etnologice contemporane (pe baza publicaţiilor din colecţia „Ethnologie de la France”) (II)
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satele Vadul Rașcov și Rașcov: istorie și destine ce le unește
Palihovici Iuliu
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13