IBN
Închide
Grădinaru Natalia
Cuvinte-cheie (54): rugăciune (2), sincretism (2), medicina populară (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Ceremonialul nupțial în satele din valea Prutului de Jos: funcționalitate și inovații
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme tradiţionale de vindecare a „patimei beţiei”
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habitatul rural în anii 70–80 ai secolului al XX-lea în RSSM
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de convieţuire interetnică în satele Şaptebani şi Cinişeuţi din Republica Moldova
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea terapeutică a cuvântului rostit
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea terapeutică a cuvantului rostit
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление и развитие этнологии в Молдове во второй половине XX – начале XXI вв.
Grădinaru Natalia
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Elenа Postolachi – etnograf notoriu, care şi-a dedicat viața păstrării şi promovării culturii naționale (1942–2012)
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia om – natură ca fenomen sociocultural
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Obstetrică şi ginecologie populară
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Antip Ţarălungă la 65 ani
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Sacroterapia in concepția culturii populare
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Alimentaţia tradiţională ca metodă de profilaxie şi tratament
Grădinaru Natalia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 1 August, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sincretismul magico-religios în medicina populară
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Problema tratamentului cu plante medicinale în Basarabia
Grădinaru Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 3(16) / 2005 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16