IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic" Simpozionul Știinţific Internaţional in memoriam academicianului Constantin Popovici, 6
Chisinau, Moldova, 10 noiembrie 2021
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 6
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Fox Trading SRL (Editura UNU)
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 108
ISBN: 978-9975-62-448-0
CZU: 082=135.1=161.1=161.2 R 43
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Istorie (5)Pedagogie (2)Studiul artelor, culturologie (86)Psihologie (1)Sociologie (1)Ştiinţe politice (1)