IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-133-48-7
CZU: 39+008(478):37.015(082)=135.1=161.1 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (2)Istorie (85)Economie (3)Filosofie (1)Geografie (1)Pedagogie (22)Studiul artelor, culturologie (69)Psihologie (2)Sociologie (21)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe agricole (1)Biologie (2)Arhitectura (3)Altele (1)Drept (2)Medicină (1)