IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: "Notograf Prim" SRL
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 96
ISBN: 978-9975-84-028-6
CZU: 39(082)=135.1=111=161.1 P 44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2017  100CZU
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Filologie (7)Istorie (19)Filosofie (2)Geografie (1)Drept (1)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (87)Sociologie (5)Ştiinţe politice (2)