IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-12 14:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)22
  2019  (2 din 2)41
  2018  (2 din 2)45
  2017  (2 din 2)45
  2016  (2 din 2)49
  2015  (2 din 2)51
  2014  (2 din 2)52
  2013  (1 din 2)41
  2012  (1 din 2)41
  2011  (1 din 2)64
  2010  (2 din 2)27
  2008  (2 din 2)72
  2007  (1 din 2)44
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole594292957357458735
Volume21192231253
Total6153121804827

Vizualizări   736Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de istorie

10-18

CZU: 378.1:39(478)

Ursu Valentina

Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală

19-23

CZU: 746.1:339.138(478-22)

Grădinaru Natalia

Reprezentarea mâinii în ornamentica tradițională: considerații istorico-etnografice

24-28

CZU: 398.3(478)

Moisei Ludmila

Gagauz religious manuscript tradition in the context of Moldavian ethnic and cultural influence (on the example of the origin of the Gagauz version of the Epistle on Sunday)

29-35

CZU: 39(478=512.165)

Kvilinkova Elizaveta

Ritualul de naștere la bulgarii din Moldova

36-39

CZU: 392.1(478=163.2)

Bancova Emilia

Формирование еврейской интеллигенции Гродненской губернии (конец XIX – начало ХХ вв.)

40-50

CZU: 94(470=411.16)"XVIII-XIX"

Соболевская Ольга

Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (II)

51-59

CZU: 94:271(498)

Furtună Alexandru

Heinrich von Wlislocki in the memories of his contemporaries

60-67

CZU: 39(498=214.58)

Procop Svetlana

The early ethnic history of bulaestian dialect speakers through the issue of asynchronous VN-reflexes in the Ukrainian dialectal continuum

68-71

CZU: 39:811.161.2'28(478-22)

Romanciuc Alexei

Положение Mолдавской церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

72-81

CZU: 94:281.95(478)"1768/1774"

Пономарёв Александр

Cu privire la cercetările în domeniul salvgardării patrimoniului cultural al Republicii Мoldova în contextul integrării europene

82-90

CZU: 008(478)

Şişcan Constantin

Primele mențiuni referitoare la prezența strămoșilor romilor/țiganilor moldoveni în spațiul carpato-nistrean conservate în legendele locale și consemnate în publicații

91-106

CZU: 39(478=214.58)

Duminica Ion

Impactul populației ruse asupra activității Gimnaziului pentru fete al zemstvei din Chișinău

107-112

CZU: 94:37(478-21)

Sîciov Serghei

Procesele de migrație și schimbările în structura etnodemografică a populației din Basarabia în anii 1897–1930

113-117

CZU: 94:314.93(478)”1897-1930”

Reabţev Ivan

Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate

118-123

CZU: 39(478=163.2):016

Miron Marina

Conflictul artistic ca factor generator de subiect în trilogia lui Vasilii Diubin „Anca”

124-128

CZU: 821.161.1.09(478)

Zaharova Larisa

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediția a IX-a, Chișinău, 30–31 mai 2017

129-131

CZU: 008(478)(063)

Manifestări științifice organizate în anul 2017 de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova

132-134

CZU: 94(478=163.2)

Duminica Ivan, Olărescu Angela

К юбилею И. И. Кауненко

135-136

CZU: 37(478)(092)

Каунова Наталья

In memoriam. Гаврил Гайдаржи (1937–1998).

137-137

CZU: 398(478=512.165)(092)

Никогло Диана, Сырф Виталий

Recenzie. Cercetarea și valorificarea patrimoniului național și universal în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Chișinău: Garomont-Studio, 2016, 175 p.

138-139

CZU: 373.015:008

Enachi Valentina