Ansamblul vestimentar femeiesc din Valea Nistrului de Jos
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
111 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-31 09:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391.2(478) (2)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (143)
SM ISO690:2012
GRĂDINARU, Natalia. Ansamblul vestimentar femeiesc din Valea Nistrului de Jos. In: Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare. 24 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: CEP UPS "Ion Creangă", 2021, pp. 19-20. ISBN 978-9975-3502-0-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare 2021
Conferința "Portul popular românesc: asumarea tradiţiei ca practică socială şi cercetare"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

Ansamblul vestimentar femeiesc din Valea Nistrului de Jos

CZU: 391.2(478)

Pag. 19-20

Grădinaru Natalia
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2021