IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. „Notograf Prim”
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-62-434-3.
CZU: 391(082)=135.1=161.1 P 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Studiul artelor, culturologie (37)