IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-24 15:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)22
  2019  (2 din 2)41
  2018  (2 din 2)45
  2017  (2 din 2)45
  2016  (2 din 2)49
  2015  (2 din 2)51
  2014  (2 din 2)52
  2013  (1 din 2)41
  2012  (1 din 2)41
  2011  (1 din 2)64
  2010  (2 din 2)27
  2008  (2 din 2)72
  2007  (1 din 2)44
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole594233057309256535
Volume21165391113
Total6152495964205

Vizualizări   655Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Сектор «Этнология русских»: 25 лет научного поиска 5-10

CZU: [398+94](478=161.1)

Зайковская Татьяна
Reflectarea fitosimbolisticii în conștiința folclorică a purtătorilor de folclor rus din Republica Moldova 11-16

CZU: 398(478=161.1)

Zaicovschi Tatiana
Летник в женском костюме русского средневековья: новый взгляд на проблему (Опыт реконструкции как обоснование гипотезы) 17-22

CZU: 391.2(470)(091)

Коренев Дмитрий
Очерки похоронно-поминальных практик русского населения Республики Молдовы 22-32

CZU: 393(478=161.1)

Stepanov Veaceslav
Primele locuințe clasiciste ale Chișinăului din prima treime a secolului al XIX-lea: aspectul etnologic 33-37

CZU: 398.34:728.1(478-21)(091)

Iurcenco Natalia
Концепт «звезда» в поэзии Степана Курогло 38-46

CZU: 398(478=512.165)

Субботина Ирина, Субботина Ждана
Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei în societatea rusă în secolul al XVIII-lea 47-53

CZU: 94(470=135.1)"XVII"

Ţvircun Victor
Сведения о церквях Днестровско-Бугского междуречья конца ХVІІІ в. 53-59

CZU: 94:26/28(477)sec."XVII"

Пономарёв Александр
Регистрация старообрядческих общин Забайкалья (20–30-е гг. ХХ в.) 59-63

CZU: [94+281.93-3](47+57.2)

Васильева Светлана
Transformațiunile personalității în circumstanțele de continuă schimbare a lumii (în baza prozei ruse de la începutul secolului al XXI-lea) 63-69

CZU: 008:316.723:821.161.1-3(478)

Şişcan Constantin
Значимость языкового компонента в структуре этнического самосознания белорусов Молдовы 69-76

CZU: 39(478=161.3)

Квилинкова Елизавета, Sakovici Vasilii
Calea spre emigrare a lui Piotr Potiomkin Anul petrecut la Chișinău (1920–1921) 77-82

CZU: 94(47)

Garusova Olga
Unele aspecte „culturii cotidianului” societăţii basarabene din anii ʼ20 ai secolului al XX-lea în schiţele lui Leonid Dobronravov (Donici) 82-86

CZU: 94:070(478)"1920"

Ijboldina Irina
Валерий Санаров – жизнь, творчество, легенды 87-91

CZU: 39(=214.58)(092)

Maruşiacova Elena, Попов Веселин
Contribuţia inestimabilă a lui Leonid Cerepovschi în procesul de valorificare a patrimoniului etnocultural imaterial al romilor din Republica Moldova 92-99

CZU: 39(478=214.58)

Procop Svetlana
Cu privire la chestiunea conflictului artistic pe exemplul romanului „Замок братьев Сенарега” de A. Kogan 100-103

CZU: 94(100):82.0

Zaharova Larisa
Keeping Russian identity: Discourse analysis of „Russkoye Slovo” 103-107

CZU: 39:070(=161.1)

Duşacova Irina
Актуальная историография старообрядчества в Республике Молдова 108-113

CZU: [94+39](478=161.1)

Пригарин Александр
Об уникальной коллекции декоративных тыкв Петра Влаха (РЭМ, Санкт-Петербург) 114-117

CZU: 39(=512.165)

Калашникова Наталья
Manifestările ştiințifice dedicate scrisului și culturii slave, desfășurate la Вiblioteca bulgară din Chișinău „Hristo Botev” 118-118

CZU: 39:008(=163)

Duminica Ivan, Olărescu Angela
Людмила Покровская (1925–2009) 119-120

CZU: 008(=512.1)(092)

Никогло Диана, Сорочану Евдокия
Слагавшая словари. Елена Колца (1935–2001) 120-121

CZU: 811.512.163(478)(092)

Cebotari Petru
Istoricul Dumitru Taban – la 75 de ani de la naștere 121-122

CZU: 94(478)(092)

Duminica Ivan
Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой 123-125

CZU: 39(=512.163)(092)

Руснак Георгий
Емилии Банковой – 60 лет 126-126

CZU: 39(478=163.2)(092)

Ковалов Александр
Константину Кожолянко – 70 лет 127-128

CZU: 39(092)

Stepanov Veaceslav
Иван Думиника, „Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX век в историографията”, Кишинев: S.Ș.B., 2015. 440 с. 129-130

CZU: 94(478=163.2)"17/18"

Казанжи Виталий