IBN
Închide
Cuvinte-cheie (49): the Gagauz language (2), the Gagauz (2), limba găgăuză (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Влияние молдавской традиции на эволюцию гагаузских ритуальных хлебных изделий
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузская похлебка «буламач»: этимологические заметки
Сорочану Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разновидности турецкого блюда «чулама» в системе питания народов Юго-Восточной Европы
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 10 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Painea in „textul” ritualului de naștere găgăuz
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семантика погребального хлеба ≪can pitası≫ у гагаузов
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная гагаузская лепешка pazlama: этимологические заметки
Сорочану Евдокия
Комратский госуниверситет
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Влияние русского языка на разговорную речь гагаузов
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Людмила Покровская (1925–2009)
Никогло Диана, Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Славянизмы в обрядовой терминологии
Сорочану Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici găgăuz-rus-român ca formă de unificare şi standardizare a terminologiei lingvistice în limba găgăuză
1, 2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Славянизмы в обрядовой терминологии гагаузского языка
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб в свадебной обрядности гагаузов
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Становление и развитие лингвистической терминологии гагаузского языка
Сорочану Евдокия
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Истоки формирования и основные этапы развития лингвисти ческой терминосистемы гагаузского языка
Сорочану Евдокия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Терминология календарной обрядности болгар бессарабии
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименования церковных праздников и хрононимов в гагаузском народном календаре
Сорочану Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Способы номинации в гагаузской календарной обрядности
Сорочану Евдокия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19