IBN
Închide

54Publicaţii

369Descărcări

40081Vizualizări

Soroceanu Evdochia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 10

2024 - 1

Традиционная гагаузская культура: опыт энциклопедического словаря
Сорочяну Евдокия
Комратский государственный университет
Găgăuzia: limbă, istorie, cultură.Consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Dicţionarului găgăuz-rus-moldovenesc“
2024. Chişinău. ISBN 978-9975-83-288-5.
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

“Construction Sacrifice” in the Customs and Rituals of the Gagauz
Soroceanu Evdochia
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Vol. 34, / 2023 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 30 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiceiul sacrificării în timpul construcții unei case la găgăuzi
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritualitatea în construcții la găgăuzi
Soroceanu Evdochia12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variantele în limba găgăuză ale baladei „Meșterul Manole”
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лазарские игры на юге Молдовы: обрядовые костюмы
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Названия похоронно-поминальных калачей в гагаузском языке: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Locuința tradițională în imaginea lumii găgăuze
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 25 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica geamurilor, ușilor și pragurilor în obiceiurile și riturile găgăuzilor
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotica interiorului locuinței găgăuze
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семиотика внутреннего пространства гагаузского жилища
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционный наряд гагаузской невесты *
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Ritualuri de construcție ale găgăuzilor din satul Cioc-Maidan (Republica Moldova)
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Названия лепешек в гагаузских диалектах: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Славянские заимствования в названиях хлебных изделий у гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строительная обрядность гагаузов (к постановке проблемы)
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Строительная обрядность гагаузов села Чок–Майдан (Республика Молдова)
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordare interdisciplinara în studiul termenilor culturali
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние молдавской традиции на эволюцию гагаузских ритуальных хлебных изделий
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гимн «рождению» хлеба в обряде «пипируда»
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лексико-семантическое своеобразие названий хлебных изделий в гагаузской обрядности
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Междисциплинарный подход в изучении культурных терминов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретико-методологические подходы к изучению культурных феноменов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб в зимних обычаях и обрядах гагаузов (от дня Св. Андрея до дня Св. Игнатия)
Сорочяну Евдокия12
1 Институт культурного наследия,
2 Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Pâinea şi sarea în cultura tradiţională a găgăuzilor
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние молдавской традиции на эволюцию гагаузских ритуальных хлебных изделий
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузский опыт сохранения и восстановления нематериального культурного наследия
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционные гагаузские мучные изделия lokum, dizman, kirdä: тимологические заметкИ
Сорочяну Евдокия12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб в похоронно-поминальной обрядности гагаузов: к вопросу о молдавских заимствованиях
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Çörek и pita в повседневной жизни гагаузов и в практике родинных обрядов (этнолингвистический аспект)
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузская похлебка «буламач»: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лепешки «çorek», «pita» и «turta» в традиционно-бытовой культуре гагаузов: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
Ediția 2. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разновидности турецкого блюда «чулама» в системе питания народов Юго-Восточной Европы
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 10 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Painea in „textul” ritualului de naștere găgăuz
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семантика погребального хлеба ≪can pitası≫ у гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная гагаузская лепешка pazlama: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Влияние русского языка на разговорную речь гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лазаруване – Lazari – Lăzărelul (болгаро-гагаузско-молдавские параллели)
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9577-5-5.
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Людмила Покровская (1925–2009)
Никогло Диана , Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Славянизмы в обрядовой терминологии
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурные параллели и специфика свадебного хлеба «каниска» в гагаузской и болгарской обрядности
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici găgăuz-rus-român ca formă de unificare şi standardizare a terminologiei lingvistice în limba găgăuză
Soroceanu Evdochia1 , Rişilean Irina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-86. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Pâinea „kaniska” în ritualul nupţial al găgăuzilor
Soroceanu Evdochia12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузская свадебная атрибутика: обрядовое знамя и венки
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Символика свадебного покрывала гагаузской невесты
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Славянизмы в обрядовой терминологии гагаузского языка
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб в свадебной обрядности гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Становление и развитие лингвистической терминологии гагаузского языка
Сорочяну Евдокия
Институт филологии Академии наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54