IBN
Închide
Soroceanu Evdochia
Cuvinte-cheie (64): the Gagauz language (3), the Gagauz (3), pită (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Abordare interdisciplinara în studiul termenilor culturali
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гимн «рождению» хлеба в обряде «пипируда»
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лексико-семантическое своеобразие названий хлебных изделий в гагаузской обрядности
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Pâinea şi sarea în cultura tradiţională a găgăuzilor
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние молдавской традиции на эволюцию гагаузских ритуальных хлебных изделий
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузский опыт сохранения и восстановления нематериального культурного наследия
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционные гагаузские мучные изделия lokum, dizman, kirdä: тимологические заметкИ
Сорочяну Евдокия12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб в похоронно-поминальной обрядности гагаузов: к вопросу о молдавских заимствованиях
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Un obicei găgăuz neobişnuit cu rădăcini altaice
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гагаузская похлебка «буламач»: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лепешки «çorek», «pita» и «turta» в традиционно-бытовой культуре гагаузов: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разновидности турецкого блюда «чулама» в системе питания народов Юго-Восточной Европы
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 10 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Painea in „textul” ritualului de naștere găgăuz
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor
Soroceanu Evdochia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Семантика погребального хлеба ≪can pitası≫ у гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная гагаузская лепешка pazlama: этимологические заметки
Сорочяну Евдокия
Комратский государственный университет
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Влияние русского языка на разговорную речь гагаузов
Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Людмила Покровская (1925–2009)
Никогло Диана, Сорочяну Евдокия
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Славянизмы в обрядовой терминологии
Сорочяну Евдокия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici găgăuz-rus-român ca formă de unificare şi standardizare a terminologiei lingvistice în limba găgăuză
Soroceanu Evdochia1, Rişilean Irina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28