IBN
Închide
Accesări: 33 Vizitatori unici: 31

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(362)
2017
1. URSU, V.

Învăţământul superior etnologic în Republica Moldova: file de istorie

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 18-10. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
2. GRĂDINARU, N.

Componența curativă a textilelor tradiționale – suport al tehnicilor de marketing în dezvoltarea rurală

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 23-19. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
3. MOISEI, L.

Reprezentarea mâinii în ornamentica tradițională: considerații istorico-etnografice

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 28-24. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
4. CVILINCOVA, E.

Gagauz religious manuscript tradition in the context of Moldavian ethnic and cultural influence (on the example of the origin of the Gagauz version of the Epistle on Sunday)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 35-29. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
5. BANCOVA, E.

Ritualul de naștere la bulgarii din Moldova

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 39-36. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
6. SOBOLEVSKAIA, O.

Формирование еврейской интеллигенции Гродненской губернии (конец XIX – начало ХХ вв.)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 50-40. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
7. FURTUNĂ, A.

Considerații cu privire la geneza, evoluția și aria de răspândire a unor sate mănăstirești din ținutul Iași (II)

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 59-51. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
8. PROCOP, S.

Heinrich von Wlislocki in the memories of his contemporaries

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 67-60. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
9. ROMANCIUC, A.

The early ethnic history of bulaestian dialect speakers through the issue of asynchronous VN-reflexes in the Ukrainian dialectal continuum

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 71-68. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
10. PONOMARIOV, A.

Положение Mолдавской церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 81-72. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
11. ŞIȘCAN, C.

Cu privire la cercetările în domeniul salvgardării patrimoniului cultural al Republicii Мoldova în contextul integrării europene

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 90-82. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
12. DUMINICA, I.

Primele mențiuni referitoare la prezența strămoșilor romilor/țiganilor moldoveni în spațiul carpato-nistrean conservate în legendele locale și consemnate în publicații

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 106-91. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
13. SÎCIOV, S.

Impactul populației ruse asupra activității Gimnaziului pentru fete al zemstvei din Chișinău

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 112-107. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
14. REABȚEV, I.

Procesele de migrație și schimbările în structura etnodemografică a populației din Basarabia în anii 1897–1930

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 117-113. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
15. MIRON, M.

Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 123-118. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
16. ZAHAROVA, L.

Conflictul artistic ca factor generator de subiect în trilogia lui Vasilii Diubin „Anca”

. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 22, 128-124. ISSN 1857-2049. (Cat. B)
17. DOLGHI, A. Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 9-5. ISSN 1857-2049. (Cat. )
18. BOANGIU, G. Spațiu și timp în descântecele românești. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 13-10. ISSN 1857-2049. (Cat. )
19. SMIRNOVA-SESLAVINSKAIA, M. Болгарские цыгане Бессарабии (материалы к исследова- 14 нию). Исследования этнодиалектных и территориальных общностей цыган Российской империи, СССР и постсоветских стран. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 21-14. ISSN 1857-2049. (Cat. )
20. SOROCEANU, E. Pâinea în ritualurile de naştere ale găgăuzilor. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2017, nr. 21, 28-22. ISSN 1857-2049. (Cat. )
 
 

1-20 of 362