IBN
Închide
Sacovici Vasilii
Cuvinte-cheie (124): national security (6), innovative security (5), innovative economy (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Продовольственная безопасность Республики Молдова в период проведения аграрной реформы (1991-2002 гг.): причины кризиса
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

The psychological aspects of the system comprehension of innovation and innovative security in the methods and study methodology context
Sacovici Vasilii
Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность: теоретико-методологическое и концептуальное обоснование нового научного направления
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационно-цифровая революция: вызовы, угрозы и риски
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Беларусь: формирование национальных интересов и приоритетов
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система обеспечения инновационной безопасности в условиях формирования инновационной экономики
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Философские аспекты системного осмысления инновационности, инновационной безопасности в контексте методов и методологии исследования
Сакович Василий
Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 13

Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice
Sacovici Vasilii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path
Sacovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Security in the context of dialectic interaction of technical-scientific progress, innovative modernization and international relations theories
Sacovici Vasilii
Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia dezvoltării inovaţionale a Uniunii Europene: starea actuală şi proiecte de perspectivă
Sacovici Vasilii, Ţîbuleac Ştefan
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience
Beniuc Valentin1, Sacovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безопасность в контексте диалектической взаимосвязи научно-технического прогресса, инновационной модернизации и теорий международных отношений
Sacovici Vasilii
Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства
Beniuc Valentin1, Sacovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность как новое научное направление в обеспечении национальной безопасности
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность: теоретико-методологический аспект
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(18) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная безопасность как важнейший фактор укрепления государственности Республики Молдова
Sacovici Vasilii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система инновационной безопасности: алгоритм формирования и функционирования
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция понятия и сущности безопасности в контексте исторического развития: от высших интересов государства до инновационной безопасности
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность государственной политики Республики Молдова по созданию условий для перехода на инновационный путь развития
Sacovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49