IBN
Închide

84Publicaţii

262Descărcări

36516Vizualizări

Sakovici Vasilii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

Evoluția conceptului de securitate în diferite epoci și culturi în contextul dezvoltării sociale și istorice
Сакович Василий
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main challenges, threats and risks to food security of the Republic of Moldova in the modern period
Sakovich Vasilii , Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агропромышленный комплекс Молдовы в контексте обеспечения продовольственной безопасности (последняя четверть XX в. по настоящее время)
Сакович Василий
Академия публичного управления
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Госуарственное стратегическое управление инновационными трансформациями: теоретико-концептуальный и организационный аспект
Сакович Василий
Белорусский национальный технический университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О степени адаптивности белорусов в молдавское социокультурное пространство
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные вызовы, угрозы и риски продовольственной безопасности Республики Молдова в современный период
Сакович Василий , Казаку Виталий
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Республики Молдова в контексте исторических этапов развития государства
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное образование в контексте формирования глобальной мировозренческой парадигмы
Сакович Василий
Академия публичного управления
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Философское осмысление основных парадигм и дилем инновационного развития и обеспечения инновационной безопасности
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнодифференцирующие маркеры этнической идентичности белорусов: исторический аспект
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice
Сакович Василий1 , Казаку Виталий2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of food supply in the historical discourse of demographic policy
Sakovich Vasilii1 , Cazacu Vitalie2
1 Belarusian National Technical University, Minsk,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Белорус В. Ф. Окушко – основатель художественной школы Бессарабии
Сакович Василий
Белорусский национальный технический университет
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Белорусы Молдовы: этническая толерантность и межэтническое взаимодействие
Сакович Василий
Молдавский Государственный Университет
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственная политика как основной инструмент инновационного развития: структура, система, приоритеты
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достойное место династии Окушко в культуре и науке Молдовы
Сакович Василий
Белорусский национальный технический университет
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность: некоторые подходы к обоснованию нового концепта безопасности
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Праздник Мэрцишор как межкультурная диалоговая площадка (в контексте участия в нем белорусских коллективов)
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Молдовы на современном этапе (к постановке проблемы)
Сакович Василий
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84