IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-25 23:01
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)30
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103376735915028386144
Volume69537432256
Total110282110217284

Vizualizări   769Descărcări   173

Conţinutul numărului de revistă

К юбилею Василия Андреевича САКОВИЧА – дипломата, ученого, профессора

7-10

CZU: 32(476)(478)(092)

Руснак Георгий , Мошняга Валериу

Contribuții la modernizarea procesului instructiv-didactic și științific al administrației publice: conferențiarul universitar Aurel SÎMBOTEANU la 70 de ani

11-17

CZU: 37(478)(092)

Saca Victor

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani

18-20

CZU: 37(478)(092)

Rusnac Gheorghe , Roşca Alexandru , Moraru Victor , Marin Constantin , Moşneaga Valeriu , Saca Victor , Stepanov Georgeta , Varzari Pantelimon

Reflecții teoretice privind fenomenul democratic în istoria gândirii politice

21-42

DOI: 10.5281/zenodo.3366015

CZU: 321.01(091)+1:321(100)(091)

Varzari Pantelimon

Migrația ilegală - factor de amenințare a securității Republicii Moldova

43-57

DOI: 10.5281/zenodo.3366019

CZU: 314.7:[316.334.2+327]((478)

Buzev Anatol , Cebotari Svetlana

Государственная политика Республики Молдова в отношении политической интеграции инвалидов: проблемы реализации

58-70

DOI: 10.5281/zenodo.3366023

CZU: 304.42-056.24(478)

Чеховская Олеся

Contribuția diasporelor în dezvoltarea statelor de origine (cazul statelor din spațiul post-sovietic)

71-80

DOI: 10.5281/zenodo.3366033

CZU: 327.58(47+57)

Putină Natalia

Продовольственная безопасность Республики Молдова в период проведения аграрной реформы (1991-2002 гг.): причины кризиса

81-94

DOI: 10.5281/zenodo.3366035

CZU: 338.439.02(478)"1991-2002"

Сакович Василий

Particularităţi de recrutare a elitei politice din Republica Moldova

95-103

DOI: 10.5281/zenodo.3366039

CZU: [323.39+316.334.3:323.39](478)

Talmazan Larisa

Поселенческая мобильность молдавских трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции

104-137

DOI: 10.5281/zenodo.3366045

CZU: [316.444.5+325.1](478+100)

Цуркану Валентин , Мошняга Валериу , Руснак Георгий

Pericolul miturilor politice asupra dezvoltării ins-ituțiilor politice democratice și societății civile

138-143

DOI: 10.5281/zenodo.3366047

CZU: 32.019.5

Vovc Liviu

Между Западом и Востоком: зигзаги современной российской политики

144-153

DOI: 10.5281/zenodo.3366051

CZU: 327(470+4+5)

Губаненкова Светлана

Moldovan labor migration into the European Union

154-186

DOI: 10.5281/zenodo.3366059

CZU: 331.556.4(478:4)

Moşneaga Valeriu , Moşneaga Gheoghe

Aspecte cultural-civilizaționale ale relațiilor Republica Moldova – România: context regional din perspectiva Integrării Europene

187-208

DOI: 10.5281/zenodo.3366061

CZU: [008+327](478+498)

Vasilescu Grigore

Информационное письмо

209-210