IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-15 14:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)56
  2020  (2 din 2)55
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole46825606456524526679
Volume21295411066
Total4892856056718

Vizualizări   952Descărcări   66

Conţinutul numărului de revistă

Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice al sistemului politic european

9-20

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).01

CZU: 364.04:321(4)

Roşca Ludmila

Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,paradiplomație - politică externă”

21-27

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).02

CZU: 327+341.7

Cebotari Svetlana

Provocările conflictului transnistrean pentru securitatea națională și vectorul de dezvoltare european al Republicii Moldova

28-39

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).03

CZU: 323.173:327(478+4)

Ciobanu Natalia

Cultura de securitate dezvoltată prin educație

40-47

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).04

CZU: 37.035:351.86(478)

Curoş Liudmila

Îmbunătățirea sistemului de învățământ superior în Israel: abordare teoretică

48-53

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).05

CZU: 378(569.4)

Masri Bushra

Основные вызовы, угрозы и риски продовольственной безопасности Республики Молдова в современный период

54-65

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).06

CZU: 338.439(478)

Сакович Василий , Казаку Виталий

Политика иммиграционного процесса в Израиле

66-72

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).07

CZU: 378(569.4)

Диннер Дан , Головатая Людмила

Experiența României în gestionarea politicilor migraționiste

73-78

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).08

CZU: 314.74:323(498)

Iurco Olga

Protecția și siguranța persoanelor: provocări ale securității umane în context global

79-90

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).09

CZU: 327+355.02(100)

Sprincean Serghei , Sohoțchi Tudorița-Sanda , Mitrofanov Ghenadie

Instrumente de realizare a dreptului constituțional la întruniri și participări în spațiul digital din Republica Moldova

91-98

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).10

CZU: 342.7:004(478)

Țărnă Alexandru

Aspecte conceptuale privind domiciliul și reședința persoanei fizice (Partea II)

99-106

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).11

CZU: 347.171

Curchin Renat

Considerațiuni generale privind actul administrativ (Partea II)

107-113

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).12

CZU: 342.924

Vitiuc Victor

Роль Министерства юстиции Республики Молдова в управлении системой юридической помощи, гарантируемой государством

114-118

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).13

CZU: 347.921.8:354.51

Сухов Вадим

Social integration as security and dynamic stability factor of the european political system

119-130

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).14

CZU: 364.04:321(4)

Roşca Ludmila

Conceptual-theoretical identifications of the relationship „Paradiplomacy - foreign policy”

131-137

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).15

CZU: 327+341.7

Cebotari Svetlana

The challenges of the transnistrian conflict for national security and the european development vector of the Republic of Moldova

138-149

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).16

CZU: 323.173:327(478+4)

Ciobanu Natalia

The culture of security developed through education

150-157

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).17

CZU: 37.035:351.86(478)

Curoş Liudmila

Improving the higher education system in Israel: a theoretical approach

158-163

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).18

CZU: 378(569.4)

Masri Bushra

Main challenges, threats and risks to food security of the Republic of Moldova in the modern period

164-174

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).19

CZU: 338.439(478)

Sakovich Vasilii , Cazacu Vitalie

The policy of the immigration process in Israel

175-181

CZU: 378(569.4)

Dinner Dan , Golovataya Lyudmila

Romania’s experience in managing migration policie

182-187

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).21

CZU: 314.74:323(498)

Iurco Olga

Protection and safety of individuals: challenges of human security in a global context

188-199

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).22

CZU: 327+355.02(100)

Sprincean Serghei , Sohoțchi Tudorița-Sanda , Mitrofanov Ghenadie

Instruments for the implementation of the constitutional right to assemblies and participations in the digital space from Moldova

200-207

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).23

CZU: 342.7:004(478)

Țărnă Alexandru

Conceptual aspects regarding the domicile and residence of the individual (Part II)

208-215

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).24

CZU: 347.171

Curchin Renat

General considerations on the administrative act (Part II)

216-222

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).25

CZU: 342.924

Vitiuc Victor

Role of the ministry of justice of the Republic of Moldova in managing the legal aid system guaranteed by the state

223-226

DOI: 10.52327/1857-4440.2021.1(19).26

CZU: 347.921.8:354.51

Sukhov Vadim