IBN
Închide
Cazacu Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Securitatea alimentară: aspectul teoretic și metodologic în retrospectivă istorică
Cazacu Vitalie , Sakovici Vasilii
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внешняя энергетическая политика Европейского Союза и борьба с последствиями энергетического кризиса в Республике Молдова
Головатая Людмила , Казаку Виталий
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
/ 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Efectele economice ale razboiului din ukraina asupra țărilor UE și în special asupra Germaniei
Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-78. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența funcționării sistemului de securitate alimentară al Uniunii Europene în contextul dezvoltării durabile a statelor membre
Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de securitate alimentară a Republicii Moldova (2023 - 2030) în contextul abordărilor conceptuale, teoretice și practice ale aprovizionării populației cu produse alimentare
Sakovici Vasilii , Cazacu Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzator asupra securității alimentare a Republicii Moldova
Cazacu Vitalie1 , Vinogradov Sergei2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Agricultură și Științele Vieții, Ungaria
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele internaţionale şi aspecte procedurale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale prin prisma aplicării tratatelor internaţionale în Republica Moldova
Cazacu Vitalie , Mariţ Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International instruments and procedural aspects in the process of avoiding double taxation in terms of the application of international treaties in the Republic of Moldova
Cazacu Vitalie , Mariţ Alexandru
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația de muncă: potențiale amenințări sau direcții pentru asigurarea securității economice
Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием
Сакович Василий , Казаку Виталий
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea alimentară în statele europene: recomandări pentru Republica Moldova
Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Main challenges, threats and risks to food security of the Republic of Moldova in the modern period
Sakovich Vasilii , Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognozarea securității alimentare in țările Uniunii Europene
Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные вызовы, угрозы и риски продовольственной безопасности Республики Молдова в современный период
Сакович Василий , Казаку Виталий
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Labor migration and its consequences countries of origin and host countries
Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația forței de muncă și consecințele ei asupra țărilor de origine și a țărilor-gazdă
Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема обеспечения населения продовольствием в историческом дискурсе демографической политики
Сакович Василий1 , Казаку Виталий2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea alimentară în contextul reglementării multilaterale a relațiilor economice externe
Cazacu Vitalie
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The essence of the functioning of the European Union food security system functioning in the context of sustainable development of the member states
Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of food supply in the historical discourse of demographic policy
Sakovich Vasilii1 , Cazacu Vitalie2
1 Belarusian National Technical University, Minsk,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSI country experience in promoting economic diplomation
Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența țărilor din CSI în promovarea diplomației economice
Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

SUA versus China: întâietatea în diplomaţia economică mondială
Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA versus China: primacy in global economic diplomacy
Cazacu Vitalie , Pletniov Vlad
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactul investiţiilor străine şi transferurilor băneşti asupra dezvoltării economiei Moldovei
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Tendinţele dezvoltării şi principalele caracteristici ale politicii de stat cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în context naţional şi international
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Căile de sporire a competitivităţii оntreprinderilor mici şi mijlocii autohtone
Cazacu Vitalie , Cazacu Aurelia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International migration labour force: irrevocable phenomenon
Cazacu Vitalie
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Căile şi direcţiile de perfecţionare a sistemului de comunicare în Republica Moldova
Cazacu Vitalie1 , Dabija Orest2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
Cazacu Vitalie1 , Cazacu Aurelia2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Evoluţia relaţiilor comerciale externe ale Republicii Moldova
Cazacu Vitalie , Cazacu Aurelia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele doctrine şi paradigme protecţioniste
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Strategiile concurenţiale – opţiuni pentru modelarea lanţului de valori ale întreprinderii
Cazacu Vitalie1 , Cazacu Aurelia2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Studii la distanţă – o nouă perspectivă a învăţământului în Republica Moldova
Cazacu Vitalie , Cazacu Aurelia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Dezvoltarea pieţei funciare în Republica Moldova
Cazacu Vitalie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării
Vol.1. 2005. Balti, Republic of Moldova. ISBN 9975-931-90-1.
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37