IBN
Închide
Cazacu Vitalie
Cuvinte-cheie (69): China (2), economic diplomacy (2), investiţii (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice
Сакович Василий1, Казаку Виталий2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of food supply in the historical discourse of demographic policy
Sakovici Vasilii1, Cazacu Vitalie2
1 Belarusian National Technical University, Minsk,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSI country experience in promoting economic diplomation
Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența țărilor din CSI în promovarea diplomației economice
Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

SUA versus China: întâietatea în diplomaţia economică mondială
Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA versus China: primacy in global economic diplomacy
Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactul investiţiilor străine şi transferurilor băneşti asupra dezvoltării economiei Moldovei
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Tendinţele dezvoltării şi principalele caracteristici ale politicii de stat cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în context naţional şi international
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

International migration labour force: irrevocable phenomenon
Cazacu Vitalie
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Căile şi direcţiile de perfecţionare a sistemului de comunicare în Republica Moldova
Cazacu Vitalie1, Dabija Orest2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
Cazacu Vitalie1, Cazacu Aurelia2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Evoluţia relaţiilor comerciale externe ale Republicii Moldova
Cazacu Vitalie, Cazacu Aurelia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele doctrine şi paradigme protecţioniste
Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Strategiile concurenţiale – opţiuni pentru modelarea lanţului de valori ale întreprinderii
Cazacu Vitalie1, Cazacu Aurelia2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Studii la distanţă – o nouă perspectivă a învăţământului în Republica Moldova
Cazacu Vitalie, Cazacu Aurelia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17