IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   30
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-20 10:21
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2022  (2 din 2)20    CZU
 2022  (2 din 2)40    
Nr. 2(22) 20CZU
Nr. 1(21) 20CZU
 2021  (2 din 2)56    
Nr. 2(20) 30CZU
Nr. 1(19) 26CZU
 2020  (2 din 2)55    
Nr. 2(18) 29CZU
Nr. 1(17) 26CZU
 2019  (2 din 2)61    
Nr. 2(16) 32CZU
Nr. 1(15) 29CZU
 2018  (2 din 2)53    
Nr. 2(14) 32CZU
Nr. 1(13) 21CZU
 2017  (2 din 2)59    
Nr. 2(12) 33CZU
Nr. 1(11) 26CZU
 2016  (2 din 2)35    
Nr. 2(10) 14CZU
Nr. 1(9) 21CZU
 2015  (2 din 2)43    
Nr. 2 22CZU
Nr. 1 21CZU
 2014  (3 din 2)49    
Nr. 3 19CZU
Nr. 2 13CZU
Nr. 1 17CZU
 2013  (2 din 2)25    
Nr. 2 14CZU
Nr. 1 11CZU
 2012  (1 din 2)12    
Nr. 1 12CZU
 2011  (1 din 2)20    
Nr. 1 20CZU
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (09.07.2019-09.07.2023)
  • C (21.07.2014-21.07.2018)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole5084713901085749267119
Volume23362271280
Total53150761712137

Vizualizări   377Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Războiului ruso-ucrainean. Cauzele emergenței 9-16

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).01

CZU: 327.5(470+477)

Cebotari Svetlana , Guţu Ion
Смена матричных детерминант мотивационной парадигмы в контексте повышения эффективности стратегического управления процессом инновационной трансформации 17-25

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).02

CZU: 005:001.895

Сакович Василий
Rolul diasporei în promovarea politicii externe 26-32

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).03

CZU: 321.113:327

Păunescu Cristina , Cebotari Svetlana
Instrumentele internaţionale şi aspecte procedurale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale prin prisma aplicării tratatelor internaţionale în Republica Moldova 33-47

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).04

CZU: 336.227.1.025(478)

Cazacu Vitalie , Mariţ Alexandru
Миграция интеллектуалов в контексте современной мировой экономической системы 48-53

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).05

CZU: [314.74:316.343.652]:339.9

Хабаши Манал , Головатая Людмила
Provocările globalizării economice – context pentru identificarea unui pattern de negociere a Republicii Moldova 54-62

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).06

CZU: 339.9:658.852(478)

Ghileţchi Zorina
Creativitatea - componentă esențială a marketingului turistic 63-67

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).07

CZU: 159.954.4:[339.138:338.48]

Luca Tatiana
Perspectiva conferirii caracterului obiectiv al răspunderii contravenționale și penale pentru faptele cauzatoare de daune de mediu 68-73

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).08

CZU: [342.9+343]:349.6

Крецу Андриан
Asistența judiciară internațională în materie penală privind recuperarea bunurilor infracționale 74-80

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).09

CZU: 341.4:343.272

Scorpan Alesea
Reengineering-ul managerial al APL prin prisma tiparelor naționale ale Republicii Moldova 81-88

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).10

CZU: 005:352(478)

Fetescu Cezara
The russia-ukraine war. Causes of emergence 89-96

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).11

CZU: 327.5(470+477)

Cebotari Svetlana , Guţu Ion
Changing the matrix determinants of the motivational paradigm in the context of increasing the efficiency of strategic management in the process of innovative transformation 97-104

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).12

CZU: 005:001.895

Sakovich Vasilii
The role of diasporas in promoting foreign policy 105-111

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).13

CZU: 321.113:327

Păunescu Cristina , Cebotari Svetlana
International instruments and procedural aspects in the process of avoiding double taxation in terms of the application of international treaties in the Republic of Moldova 112-126

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).14

CZU: 336.227.1.025(478)

Cazacu Vitalie , Mariţ Alexandru
Migration of intellectuals in the context of the modern world economic system 127-132

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).15

CZU: [314.74:316.343.652]:339.9

Habashi Manal , Golovataya Lyudmila
Economic globalization challenges - context for identifying a negotiation pattern of the Republic of Moldova 133-141

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).16

CZU: 339.9:658.852(478)

Ghileţchi Zorina
Creativity - an essential component of tourism marketing 142-146

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).17

CZU: 159.954.4:[339.138:338.48]

Luca Tatiana
Perspective of conferring objective character to contraventional and criminal liability for deeds causing environmental damages 147-152

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).18

CZU: [342.9+343]:349.6

Creţu Adrian
Mutual legal assistance in criminal asset recovery 153-159

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).19

CZU: 341.4:343.272

Scorpan Alesea
The managerial reengineering of the local public administration through the prism of the national patterns of the Republic of Moldova 160-167

DOI: 10.52327/1857-4440.2022.1(21).20

CZU: 005:352(478)

Fetescu Cezara