IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-16 00:41
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)20
  2021  (2 din 2)56
  2020  (2 din 2)55
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole48827543661404726699
Volume22304001101
Total5103058367241

Vizualizări   1636Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Political discourse of European Integration9-22

CZU: 327(478+4)

Roşca Ludmila
Political identity, citizenship, and the new educational trends: some critical notes23-31

CZU: 32.001

Gutorov Vladimir
The main areas of the Republic of Moldova public policy inscientifico-technological and intellectual spheres32-44

CZU: 001.891/895:338(478)

Sakovich Vasilii
Using the seven-layer communication model of the analysis of complex societal policy problems45-60

CZU: 316.334.3:364.013

DeTombe Dorien
From political philosophy to philosophy of language (inspiration of phylosophical discourse in mankind’s survival strategy)61-68

CZU: 1:32

Kyrychok Alexandru
Cluster approach to implementing principles of modern european regional policy69-76

CZU: 339.92:061.1EU:332.1

Kozak Yury , Ermacova O.
European Integration and migration77-82

CZU: 339.92(4)EU+331.556.4

Mueller Kerstin
Peculiarities of english lexis in the social and political discourse83-93

CZU: 32.019.5:808.5+811.111'276.6:32

Şinghirei Valentina
Mechanisms of interaction between national and international security84-105

CZU: 327

Afanas Nicolai , Cerneavschi Diana
Offshore transactions - a problem for national economic security113-121

CZU: 338.14(478)

Lobanov Natalia
The case-based training and experimental economic practices in handling complex problems122-129

CZU: 378.1

DeTombe Dorien , Tolordava Jeanne
International migration labour force: irrevocable phenomenon130-140

CZU: 331.556.4

Cazacu Vitalie
The role of diaspora in social-economic development141-152

CZU: 327.58+338

Golovataya Lyudmila
Moldova pharmaceutical market development in terms of statistical analysis153-162

CZU: 615.4:338.5(478)

Ţurcan Rina , Ţurcan Iuliu
Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries163-172

CZU: 342.9(4)UE

Benyuk Valentin
Professional training of specialists in the field of guarding and security in the Republic of Moldova and States of Europe: current and prospective issues173-180
Agression – theoretical approach. Part 1181-195

CZU: 341.3/.4

Lazari Constantin
The real value of contemporary democracies196-203

CZU: 321.7+342.34

Pogoneţ Galina
Passenger luggage in road transport: theoretical-practical controversy204-221

CZU: 347.763:656.1-025.6

Mihalache Iurie