IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-13 10:53
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38389130203337064
Volume1815044556
Total4011041742589

Vizualizări   839Descărcări   86

Conţinutul numărului de revistă

Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства

11-47

CZU: 327:355.45(478)+327(47+57)

Beniuc Valentin, Sakovici Vasilii

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

48-60

CZU: 327:355.45(478)

Bencheci Marcel

Геополитика рубежных государств и кризис европейской политики «Восточного партнёрства»

61-80

CZU: 327(4-11+470)

Дергачев Владимир

Dificultăţile integrării comunităţii rusofone din Republica Moldova: consecinţe asupra securităţii naţionale

81-91

CZU: 323.173(478)

Lavric Aurelian

Национальная безопасность: опыт стратегии США для стран с переходной экономикой

92-104

CZU: 327:355.45(478)+327(73)

JEL: F52, H56

Crotenco Iurie

Применение концепции всеобщего менеджмента качества (TQM) как одно из условий для эффективной интеграции республики молдова в международное экономическое пространство

105-114

CZU: 338:005.6(478)+339.924

JEL: M11, L15

Andreeva Tatiana

Rolul comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare

115-123

CZU: 339.13:004.738.5+339.9

JEL: F18, F60

Bădărău Elena

Dinamica restabilirii economiei mondiale post-criză

124-133

CZU: 339.9

JEL: F11, F12, H30, H87 O40, O47, O52, P67, Q32

Gribincea Alexandru, Guşilo Sergiu, Kozak Iurii

Формирование словацкой государственности

134-143

CZU: 321.013(437.6)(091)

Mraz Stanislav

Rolul Curţii Europene de Justiţie în controlul constituţionalităţii legilor

144-162

CZU: 341.645.2(4)

Dabija Tatiana

Исследование права интеллектуальной собственности как самостоятельного правового института 

163-177

CZU: 347.77

Ctitor Natalia

Analiza laturii subiective a infracţiunii prevăzute de articolul 264 Codul penal al Republicii Moldova

178-189

CZU: 343.346(478)

Cernomoreţ Sergiu, Hortopan Dumitru

The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience

190-220

CZU: 327:355.45(478)+327(47+57)

Beniuc Valentin, Sakovici Vasilii

The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  

221-232

CZU: 327:355.45(478)

Bencheci Marcel

Geopolitics of the border states and the crisis of the “eastern partnership” european policy

233-250

CZU: 327(4-11)

Dergaciov Vladimir

Difficulties of the Republic of Moldova’s russian-speaking community integration: consequences on national security

251-261

CZU: 323.173(478)

Lavric Aurelian

National security and the us strategy lessons of experience for countries with transition economy

262-272

CZU: [327+338](478+1-773)

JEL: F52, H56

Crotenco Iurie

Application of the concept of total quality management (TQM) as one of the conditions for effective integration of the Republic of Moldova in the international economic space

273-281

CZU: 338:005.6(478)+339.924

JEL: M11, L15

Andreeva Tatiana

The role of e-commerce in the age of globalization processes

282-290

CZU: 339.13:004.738.5+339..924

JEL: F18, F60

Bădărău Elena

The dynamics of the restoration of monday economy post-crisis

291-300

CZU: 339.9+339.5

JEL: F11, F12, H30, H87 O40, O47, O52, P67, Q32

Gribincea Alexandru, Guşilo Sergiu, Kozak Iurii

Formation of the slovak statehood

301-309

CZU: 321.013(437.6)(091)

Mraz Stanislav

The European Court of Justice’s role in reviewing laws’ constitutionality

310-328

CZU: 341.645.2(4)

Dabija Tatiana

Study on intellectual property law as an independent legal institution

329-340

CZU: 347.77

Ctitor Natalia

The analysis of the subjective side of the crime provided by article 264 of the Republic of Moldova’s criminal code

341-351

CZU: 343.346(478)

Cernomoreţ Sergiu, Hortopan Dumitru

Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая

352-359

CZU: 32(478)

Puşcaş Victor

Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  

360-361

CZU: 342.1:32:94(478)

Costachi Gheorghe