IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-12 08:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (3 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole32553198130631242
Volume166188362
Total341593861668
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   363Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства

11-47
Beniuc Valentin, Sakovici Vasilii

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul consolidării sistemului de securitate internaţională

48-60
Bencheci Marcel

Геополитика рубежных государств и кризис европейской политики «Восточного партнёрства»

61-80
Дергачев Владимир

Dificultăţile integrării comunităţii rusofone din Republica Moldova: consecinţe asupra securităţii naţionale

81-91
Lavric Aurelian

Национальная безопасность: опыт стратегии США для стран с переходной экономикой

92-104
Crotenco Iurie

Применение концепции всеобщего менеджмента качества (TQM) как одно из условий для эффективной интеграции республики молдова в международное экономическое пространство

105-114
Andreeva Tatiana

Rolul comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare

115-123
Bădărău Elena

Dinamica restabilirii economiei mondiale post-criză

124-133
Gribincea Alexandru, Guşilo Sergiu, Kozak Iurii

Формирование словацкой государственности

134-143
Mraz Stanislav

Rolul Curţii Europene de Justiţie în controlul constituţionalităţii legilor

144-162
Dabija Tatiana

Исследование права интеллектуальной собственности как самостоятельного правового института 

163-177
Ctitor Natalia

Analiza laturii subiective a infracţiunii prevăzute de articolul 264 Codul penal al Republicii Moldova

178-189
Cernomoreţ Sergiu, Hortopan Dumitru

The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience

190-220
Beniuc Valentin, Sakovici Vasilii

The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  

221-232
Bencheci Marcel

Geopolitics of the border states and the crisis of the “eastern partnership” european policy

233-250
Dergaciov Vladimir

Difficulties of the Republic of Moldova’s russian-speaking community integration: consequences on national security

251-261
Lavric Aurelian

National security and the us strategy lessons of experience for countries with transition economy

262-272
Crotenco Iurie

Application of the concept of total quality management (TQM) as one of the conditions for effective integration of the Republic of Moldova in the international economic space

273-281
Andreeva Tatiana

The role of e-commerce in the age of globalization processes

282-290
Bădărău Elena

The dynamics of the restoration of monday economy post-crisis

291-300
Gribincea Alexandru, Guşilo Sergiu, Kozak Iurii

Formation of the slovak statehood

301-309
Mraz Stanislav

The European Court of Justice’s role in reviewing laws’ constitutionality

310-328
Dabija Tatiana

Study on intellectual property law as an independent legal institution

329-340
Ctitor Natalia

The analysis of the subjective side of the crime provided by article 264 of the Republic of Moldova’s criminal code

341-351
Cernomoreţ Sergiu, Hortopan Dumitru

Рецензия „На перекрёстке всех зол” на книгу: „История политических учений в 12-ти книгах. Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть первая

352-359
Puşcaş Victor

Recenzie la publicaţia „Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”.  

360-361
Costachi Gheorghe