IBN
Închide
Ghileţchi Zorina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 4

Economic globalization challenges - context for identifying a negotiation pattern of the Republic of Moldova
Ghileţchi Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea globalizării – un mecanism de reziliență economică în fața provocărilor contemporane
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership - a genuine change resource in an organizational environment marked by uncertainty
Ghileţchi Zorina
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările globalizării economice – context pentru identificarea unui pattern de negociere a Republicii Moldova
Ghileţchi Zorina
Молдавская экономическая академия
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Comunicarea vizuală sau reconversiune la „Învățarea vizibilă”
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în societatea postmodernă
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Impactul pandemiei COVID-19 asupra comunicării: provocări şi oportunităţi
Dodu-Gugea Larisa1 , Ghileţchi Zorina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-180. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-97. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura invizibilă a evaluării: caracterul formativ al procedeelor alternative de evaluare
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Tehnologia dezvoltării potenţialului creativ al elevilor la disciplina limba şi literatura română
Ghileţchi Zorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10