IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-05 20:06
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)56
  2020  (2 din 2)55
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole46826307358944526679
Volume21298631069
Total4892929366963

Vizualizări   1555Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Sumar3-9
Etica profesională: semnificaţii, actualitate, impactul asupra activităţii profesionale a funcţionarilor publici10-22

CZU: 172.1:32

Roşca Ludmila
Институциональные категории иновационной безопасности: теоретический подход 23-31

CZU: 001.895:338

Сакович Василий
Impactul factorului religios asupra politicii externe a statelor arabe32-41

CZU: 327(5-015):297

Furtună Petru
Different types of advertisement in the European Union42-49

CZU: 659.1:061.1UE

Şinghirei Valentina , Muntean Viorica
Global terrorism as the important factor of world’s economic and political destabilization50-58

CZU: 327:339.9

Shengelia Teimuraz
Особенности формирования политической элиты в этнорегиональном разрезе (на примере Черновицкой области в Украине) 59-70

CZU: 316.344.42:323.39(477)

Щербатюк Олег
Некоторые проблемы методологии расчёта показателей развития мировой экономики71-84

CZU: 339.9

Кротенко Юрий
National adaptation mechanisms to geoeconomic transformations under financial crisis85-99

CZU: 338.124.4(100)

Kibalnic Liubovi
Politici de postaderare a României la Uniunea Europeană100-109

CZU: 338(498):339.923:061.1UE

Solomon Constantin , Ghiorghi-Aurelian Cristinel
Environmental evaluation of innovative economic systems in the context of integration of the Republic of Moldova in international economic space110-118

CZU: 001.895:338(478):339.92

Andreeva Tatiana
Objective and impact of R&D state aids within the European Union119-127

CZU: 330.322.14:001.891(4)

Guţu Ludmila , Antoci Natalia
Technology integration and teachers’ burnout128-140

CZU: 37.02(569.4)

Saleh Naji
Statistical indexes on economic integration of Georgia with Europe141-146

CZU: 338(479.22):339.923:061.1UE

Abesadze Nino , Javakhishvili Ivane
Unemployment tendencies in Georgia147-153

CZU: 331.56(479.22)

Chitaladze Ketevan , Javakhishvili Ivane
Competitiveness of the Republic of Belarus: assessment and challenges154-161

CZU: 339.137.2:338(476)

Bandarenka Natallia
Neutralitatea. unele aspecte ale neutralităţii Republicii Moldova162-181

CZU: 341.214(478)

Lazari Constantin
Constitutional and legal fixing of regulations on environmental protection and use of natural resources by the modern states of the world182-190

CZU: [342.4+-349.6](4)

Miniko Nicolae
Repertoriul normativ privind consfinţirea problematicii controlului constituţionalităţii legilor în sistemul de drept al Republicii Moldova191-207

CZU: 342.1/.6(478)

Dabija Tatiana
Impact of echr’s practice in the field of guaranteeing and protecting the right to private property208-220

CZU: 341.231.14(4):347.23

Ctitor Natalia
Strategies to fight against cyber terrorism221-225

CZU: 343.341:004

Lazari Constantin