IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 11:57
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38375698184137064
Volume1812978529
Total401886762370

Vizualizări   798Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Suport ştiinţific activităţii in domeniul relaţiilor internaţionale 6-8

CZU: 327

Beniuc Valentin
Приветственное слово 9-11
Пирожков Сергей
Limonologia şi trei dificultăţi in procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova 12-17

CZU: 323.2(478)

Beniuc Valentin
Внешнеполитические аспекты пограничной безопасности Российской Федерации 18-29

CZU: 327(470)

Cerneavskii Stanislav
Practica Romaniei cu privire la delimitarea şi demarcarea frontierelor terestre şi a spaţiilor maritime 30-37

CZU: [341.222+327](498)

Dumitru Liviu
Договорно-правовое оформление государственной границы Украины c соседними странами 38-41

CZU: [341.222+327](477)

Кайдась Владимир
Современные проблемные вопросы делимитации и демаркации государственных границ 43-47

CZU: 341.222(477+478+498)

Pavlenco Serghei
Delimitarea frontierelor in practica internaţională: aspecte jurisdicţionale şi politicodiplomatice 48-60

CZU: [341.22+327](100)

Gamurari Vitalie
Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova: obiective prioritare 61-67

CZU: 323(478)

Roşca Ludmila
Sporirea rolului MAI şi serviciului grăniceri in procesul de consolidare a cooperării organelor de drept in domeniul de management integrat al frontierei de stat 68-70

CZU: [323+351.746.1](478)

Cerba Valeriu
Regimul de frontieră şi problema modificărilor teritoriale in dreptul internaţional contemporan 71-76

CZU: 341.222

Burian Alexandru
Frontiera moldo-ucraineană – un test pentru suveranitatea Republicii Moldova 77-87

CZU: [341.222+327](478+477)

Berbeca Veaceslav
Влияние процессов трансформации функций и суверенитета государства в условиях глобализации на роль и функции государственных границ 88-98

CZU: 321.013+327

Сакович Василий
Impactul globalizării asupra eroziunii suveranităţii de stat circumscrise teritorial? 99-110

CZU: 327

Juc Victor
Natura juridică a teritoriului şi raporturile dintre stat şi teritoriu 111-116

CZU: 341.221

Cîrnaţ Teodor, Cîrnaţ Maria
Национальная безопасность и обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь 117-122

CZU: [321.011+327](476)

Moiseenco Evghenii
Concepţia frontierelor de stat in condiţiile Integrării Europene 123-127

CZU: [321.01+341.222](4)

Buruiană Ion
Extinderea zonei UE-NATO in contextul sistemului internaţional 128-131

CZU: 327.7NATO:341.217(4)UE

Gureu Valeriu
Unele aspecte ale problematicii privind delimitarea şi demarcarea frontierelor de stat 132-135

CZU: [321.011+341.222](478)

Cuciurcă Angela, Cuciurcă Rodica
Europa şi buna vecinătate 136-145

CZU: 327(4)

Lazari Constantin