IBN
Închide
Creţu Adrian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 6

  Conceptul terminologic al raporturilor de locațiune
Ardelean Grigore , Creţu Adrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Legal Regime for Waste Management in the Republic of Moldova
Creţu Adrian
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectiva conferirii caracterului obiectiv al răspunderii contravenționale și penale pentru faptele cauzatoare de daune de mediu
Крецу Андриан
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective of conferring objective character to contraventional and criminal liability for deeds causing environmental damages
Creţu Adrian
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Raportul juridic de drept procesual contravenţional
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale ale instanţelor străine
Sorbala Mihai1 , Creţu Adrian2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Regimul juridic al gestionării deşeurilor în Republica Moldova
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noul concept al ocrotirii persoanei fizice majore consacrat in conținutul Codului civil modernizat
Ardelean Grigore , Creţu Adrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

  Abordări cognitive ale leasingului ca instituție interdisciplinară a dreptului internațional și european privat
Creţu Adrian
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitatea acțiunilor de constatare a contravențiilor ecologice
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile măsurilor de constrângere în procesul contravențional
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 14 February, 2021. Descarcări-93. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Părțile în procedura contravenţională în cazurile comiterii contravenţiilor ecologice
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiile procedurii contravenționale
Creţu Adrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-75. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Redobândirea posesiei asupra bunului pierdut în raport cu instituția dobândirii proprietății asupra bunului găsit
Ardelean Grigore1 , Creţu Adrian2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Conceptul fundamentării dreptului procesual contravențional
Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Privire generală asupra contravenţiei de mediu
Creţu Adrian , Creţu Adrian
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proprietatea revocabilă – modalitate juridică a exercițiului dreptului de proprietate
Ardelean Grigore1 , Creţu Adrian2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Fundamentarea dreptului procesual contravenţional
Trofimov Igor , Creţu Adrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

   Leasingul sub aspect istoric și terminologic
Creţu Adrian
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interdependenţa dintre libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul Uniunii Europeneşi contractul de leasing
Creţu Adrian
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Leasing-ul în legislaţia Republicii Moldova
Creţu Adrian
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspectiva consacrării principiului prezumţiei vinovăției în cauzele ce privesc contravențiile de mediu (ecologice)
Creţu Adrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul agentului constatator în relevarea și documentarea cazurilor de comitere a contravențiilor ecologice
Trofimov Igor1 , Creţu Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-31. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Leasingul – contract modern în dreptul comerţului International
Mămăligă Ilie , Creţu Adrian
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(163) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecţii asupra esenţei procedurii contravenţionale
Trofimov Igor1 , Creţu Adrian2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-30. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Leasingul – contract modern în dreptul comerţului internaţional
Mămăligă Ilie , Creţu Adrian
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Probleme actuale privind reglementarea statutului agentului constatator, al procurorului şi al instanţei de judecată în procesul contravenţional
Trofimov Igor , Creţu Adrian
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27