IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 12:32
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38385084199437064
Volume1814416553
Total401995002547

Vizualizări   744Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Criza migraţionistă şi solidaritatea europeană

11-18

CZU: 314.74(075.8)

Beniuc Valentin

Dimensiunea socială a integrării europene: abordare teoretico-conceptuală

19-31

CZU: 316.334.3(478):[061.1UE+327]

Roşca Ludmila

Războiul hibrid: abordare conceptuală

32-43

CZU: 327+327.56(100)

Simileanu Vasile

Периодизация становления историографии вооруженного конфликта в Чечне

44-51

CZU: 930(47+57):327.5

Малишевский Николай

Идеология и геополитические условия становления украинской государственности в период национальной революции середины – второй половины XVII в.

52-65

CZU: [321.01](477)«16»

Терлюк Иван

Corozia suveranităţii naţionale a statelor în cadrul Uniunii Europene

66-81

CZU: 321.011:342.3(UE)

Afanas Nicolai

Democraţia reprezentativă vs democraţia participativă: studiu comparat

82-96

CZU: 321.7

Ursu Valentina

Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова

97-112

CZU: 334.7(478)

JEL: Q 12, H 32, L 25

Головатая Людмила, Немири Яйси Фарида

Развитие инвестиционной сферы в национальной экономике в контексте эволюции теории и практики стран с рыночной экономикой

113-130

CZU: 339.724.22(478)

JEL: A 11, B 27, E 22

Андреева Татьяна

Impactul creanțelor și datoriilor curente asupra dezvoltării entității

131-140

CZU: 330:339.72

JEL: H63; D00

Nirean Elena, Coreţchi Boris

Logistica transportului în turism

141-152

CZU: 338.48:658.78

JEL: M30;K91;L83

Chirmici Vasile

Rolul relaţiilor economice internaţionale în asigurarea creşterii economice a Republicii Moldova

153-164

CZU: 339.9:330(478)

JEL: A12;F43

Ţurcan Iuliu

Взаимосвязь между рынками труда и международной миграцией. На примере Алжира

165-177

CZU: 331.5(100):314.74(65)

JEL: F22, J61, J10, J40

Немири Яйси Фарида, Головатая Людмила

Evoluția conceptului educația și formarea profesională privind statutul juridic al funcției publice

178-191

CZU: 37.01:369.361:35.08

Pogoneţ Galina

Arme de foc - diagnosticare criminalistică

192-198

CZU: 343.98

Cernomoreţ Sergiu, Dulghieru Mihail

Consfințirea problematicii controlului constituționalității legilor în sistemul politicilor publice din Republica Moldova

199-213

CZU: 342.2:35(478)

Dabija Tatiana

Dreptul aplicabil contractelor comerciale internaţionale

214-222

CZU: 347.74

Buruiană Ion

Reforma administrației ministeriale: prioritate națională a statului în condițiile integrării europene

223-230

CZU: 354.1(478)

Gureu Valeriu

Semnificația doctrinară şi legală a noţiunii „eroare judiciară”

231-241

CZU: 343.159

Muntean Vasilisa

РЕЦЕНЗИЯ На монографию «Инновационная безопасность как основа национальной безопасности: формирование, эволюция, трансформация», разработанную В.А.Саковичем, доктором хабилитатом политических наук, профессором, Государственным деятелем Республики Беларусь

461-463
Андреева Татьяна

A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF

464-469
Roşca Ludmila