IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-08 14:00
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38383542199037064
Volume1814199552
Total401977412542

Vizualizări   285Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Diplomația publică a Uniunii Europene

9-20

CZU: 341.7:341.217

Beniuc Valentin, Beniuc Liliana

Politica sovietică în Europa de Est în anii 1944-1945 prin ochii politicienilor și analiștilor occidentali, viziunea lor asupra rolului Uniunii Sovietice în perioada postbelică

21-35

CZU: 94:321(478)

Beniuc Valentin, Nazaria Sergiu

Concepția păcii democratice în teoria relațiilor internaționale

36-43

CZU: 327.1

Furtună Petru

Cultura – factor de dezvoltare durabilă a societății

44-56

CZU: 008:316.7

Roşca Simion

Dezmembrarea teritorială şi anihilarea statalităţii Moldovei în sec. XIX: aspecte politico-diplomatice

57-68

CZU: 94:321(478)

Stepaniuc Victor

Agresiunea sexuală - fenomen cu impact negativ asupra vieții sociale

69-81

CZU: 364.01:304:37

Leon Ben-Nun Eti, Leon Ben-Nun Eti

Experiența țărilor din CSI în promovarea diplomației economice

82-98

CZU: [341.7+061.1EU]:33

JEL: F02, F53, F63, O19, O57

Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad

Dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova în contextul dezvoltării Strategiei UE

99-105

CZU: 339.138:004(478)

JEL: F6, F63

Bădărău Elena

Paradigma economiei inovative, ca bază a dezvoltării progresive a statului

106-116

CZU: 330.34+330.5(478)

JEL: F00, F20

Andreeva Tatiana, Grosu Evghenii

Particularitățile pieței de capital în Republica Moldova și principalele direcții de dezvoltare ale acesteia în baza experienței Uniunii Europene

117-129

CZU: 336.76(478)

JEL: E44, G1, G2

Biloocaia Svetlana

Modalități moderne de finanțare: particularități și oportunități

130-140

CZU: 658.14/.17(043)

JEL: G21

Bumbac Daniela

Ordinea juridică internațională

141-157

CZU: 341.64

Lazari Constantin, Lazari Constantin

Drepturile și obligațiile statelor neriverane din zona economică exclusivă

158-166

CZU: 341.225.5

Ceban Cristina, Braila Maxim

Esența juridică a contractului de achiziții publice și formele lui

167-176

CZU: 351.712+351.72

Ctitor Natalia

Managementul polițienesc ca disciplină de drept pentru protecția ordinii publice în timpul diverselor evenimente publice

177-181

CZU: 351.74:323.233

Bîrgău Mihail, Carpov Nichifor

Metodele alternative de soluționare a litigiilor în dreptul privat

182-189

CZU: 347.1

Buruiană Ion

The public diplomacy of the European Union

190-202

CZU: 341.7:341.217

Beniuc Valentin, Beniuc Liliana

Soviet politics in Eastern Europe in 1944-1945 by the eyes of western politicians and analysts and their vision of the role of the Soviet Union in the post-war period

203-215

CZU: 94:321(478)

Beniuc Valentin, Nazaria Sergiu

Theory of Democratic Peace

216-223

CZU: 327.1

Furtună Petru

Culture - a sustainable development factor in Europe

224-236

CZU: 94:321(478)

Roşca Simion

Territorial dismemberment and annihilation of the statehood of Moldova: political-diplomatic aspects

237-253

CZU: 94:321(478)

Stepaniuc Victor

Sexual aggression - phenomena with negative impact on social life

254-265

CZU: 364.01:304:37

Leon Ben-Nun Eti, Roşca Ludmila

CSI country experience in promoting economic diplomation

266-281

CZU: [341.7+061.1EU]:33

JEL: F02, F53, F63, O19, O57

Cazacu Vitalie, Pletniov Vlad

Development of e-commerce in Republic of Moldova in contexts of developing UE Strategy

282-288

CZU: 339.138:004(478)

JEL: F6, F63

Bădărău Elena

The paradigm of innovative economy as the basis of the progressive development of the state

289-296

CZU: 330.34+330.5(478)

JEL: F00, F20

Andreeva Tatiana, Grosu Evghenii

The peculiarities of capital market in the Republic of Moldova and main directions of its development based on European Union experience

297-309

CZU: 336.76(478)

JEL: E44, G1, G2

Biloocaia Svetlana

Modern modalities of financing: particularities and opportunities

310-319

CZU: 658.14/.17(043)

JEL: G21

Bumbac Daniela

International legal order

320-325

CZU: 341.64

Lazari Constantin, Lazari Constantin

Rights and duties of the non-coastal states in the exclusive economic zone

336-344

CZU: 341.225.5

Ceban Cristina, Braila Maxim

The legal essence of the public acquisitions contract and its forms

345-354

CZU: 351.712+351.72

Ctitor Natalia

Police management as a legal discipline for the protection of public order during different public events

355-359

CZU: 351.74:323.233

Bîrgău Mihail, Carpov Nichifor

Alternative methods of dispute resolution in private law

360-367

CZU: 347.1

Buruiană Ion