IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 13:46
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38377160189237064
Volume1813246540
Total401904062432

Vizualizări   778Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Вклад МГИМО – университета в подготовку дипломатических кадров 9-18

CZU: 378.1(470):327

Cerneavskii Stanislav
«Мягкая сила» как фактор межкультурной коммуникации 19-29

CZU: 327:008:004

Становление и развитие дипломатической службы республики Беларусь 30-42

CZU: 327(476)

Политика мультикультурализма и полиэтнический характер государства – важнейшие факторы реинтеграции страны и сохранения ее государственного суверенитета 43-62

CZU: 323.13+327

Filosofia relaţiilor internaţionale: statutul social, semnificaţia practică 63-71

CZU: 1:327

Hypermedias et culture des industries educative dans l’ appretissage multidimensionel 72-81

CZU: 37.0:004

Dodu-Savca Carolina
Statul moldovenesc contemporan şi pactul Molotov-Ribbentrop 82-89

CZU: 94(478)

Medierea în spaţiul european 90-103

CZU: 347.9(478)+341.623(4)

Locul şi rolul izvoarelor derivate în dreptul Uniunii Europene: perioada post-Lisabona 104-114

CZU: 341.217(4)UE

Cucerescu Vasile
Methodology and instruments of macroprudential policy 115-125

CZU: 330.101.54:338.124.4

Cuhal Radu, , Basistîi Nicolae
К вопросу об антропологическом подходе к современным международным отношениям 126-142

CZU: 327

Гуторов Владимир