IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 11:02
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38376981188537064
Volume1813238540
Total401902192425

Vizualizări   806Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях международных отношений 9-28

CZU: 327

Beniuc Valentin, Brovca Ghenadii
«Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы 29-43

CZU: 327(4-11)

Сакович Василий
Вызовы и угрозы национальным интересам в контексте инновационного развития 44-54

CZU: 327.37

Brovca Ghenadii
Оценки Ялтинской конференции в румынской историографии: реалистическое видение и мифы 55-67

CZU: 327+94(498)

Назария Сергей, Спрынчанэ Михай
Опыт применения к анализу социальных рисков теории коммуникации Ю. Хабермаса и Н. Лумана 68-82

CZU: 140.8+316.42

Шачин Святослав
Valori politice europene versus “Principii şi valori” ale clasei politice din Republica Moldova: de la democraţie autentică la pseudodemocraţie 83-96

CZU: 323(478)+327(4)

Ciobanu Natalia
Tendinţele dezvoltării şi principalele caracteristici ale politicii de stat cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în context naţional şi international 97-108

CZU: 334.72.012.63//64(478+100)

Cazacu Vitalie
Содействие миссии Eubam Молдове во внедрении концепции интегрированного управления границами на национальном уровне 109-121

CZU: 341.174(4):356.13(477+478)

Головатая Людмила
Формирование инновационной экономики как основа прогрессивного развития государства в условиях экономической интеграции 122-137

CZU: 001.895:330.341.1

Андреева Татьяна
Alianţa Pacificului – o nouă entitate în lumea grupărilor integraţioniste 138-146

CZU: 327+339.924(7/.8)

Bârdan Veaceslav
Reglementarea juridică a dreptului de petiţionare în Republica Moldova 147-155

CZU: 342(478)

Pogoneţ Galina
Conotaţii normative privind infracţiunile vamale ale Republicii Moldova şi României 156-169

CZU: 343.359.3(478+498)

Cernomoreţ Sergiu, Pasat Aurel-Octavian
Problematica definirii doctrinare a dreptului de proprietate privată: abordare teoretico-practică 170-186

CZU: 347.2(478)

Ctitor Natalia
Particularităţile reprezentării judiciare în procesul civil 187-195

CZU: 347.91/.95(478)

Balan Andrei