IBN
Close
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVW
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-24 11:09
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (3 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2018
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole26430030652
Volume14346648
Total27833496700
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   194Descărcări   5Vizitatori unici   49

Conţinutul numărului de revistă

Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях международных отношений 9-28
Beniuc Valentin, Brovca Ghenadii
«Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы 29-43
Сакович Василий
Вызовы и угрозы национальным интересам в контексте инновационного развития 44-54
Brovca Ghenadii
Оценки Ялтинской конференции в румынской историографии: реалистическое видение и мифы 55-67
Назария Сергей, Sprînceană Mihai
Опыт применения к анализу социальных рисков теории коммуникации Ю. Хабермаса и Н. Лумана 68-82
Шачин Святослав
Valori politice europene versus “Principii şi valori” ale clasei politice din Republica Moldova: de la democraţie autentică la pseudodemocraţie 83-96
Ciobanu Natalia
Tendinţele dezvoltării şi principalele caracteristici ale politicii de stat cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii în context naţional şi international 97-108
Cazacu Vitalie
Содействие миссии Eubam Молдове во внедрении концепции интегрированного управления границами на национальном уровне 109-121
Головатая Людмила
Формирование инновационной экономики как основа прогрессивного развития государства в условиях экономической интеграции 122-137
Андреева Татьяна
Alianţa Pacificului – o nouă entitate în lumea grupărilor integraţioniste 138-146
Bârdan Veaceslav
Reglementarea juridică a dreptului de petiţionare în Republica Moldova 147-155
Pogoneţ Galina
Conotaţii normative privind infracţiunile vamale ale Republicii Moldova şi României 156-169
Cernomoreţ Sergiu, Pasat Aurel-Octavian
Problematica definirii doctrinare a dreptului de proprietate privată: abordare teoretico-practică 170-186
Ctitor Natalia
Particularităţile reprezentării judiciare în procesul civil 187-195
Balan Andrei