IBN
Închide
Andreeva Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 4

Doctrinele economice – baza dezvoltarii statului
Andreeva Tatiana1 , Grosu Evghenii2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Israeli environmental policy as role in reducing gases pollutants in parallel with improving economic performance
Andreeva Tatiana1 , Kabaha Ali2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Israeli environmental policy as role in reducing gases pollutants in parallel with improving economic performance
Andreeva Tatiana , Kabaha Ali
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologie pentru proiectarea sistemelor de securitate integrate ale activităților de afaceri în contextul asigurării securitatii inovatorii a economiei naționale
Andreeva Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Inovațiile ca element a securității naționale
Andreeva Tatiana1 , Grosu Evghenii2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge economy as developing factor in teacher training
Andreeva Tatiana1 , Mashal Lama2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza politicii statului în domeniul științei și tehnologiei
Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of small and medium businesses in the innovative development of the Republic of Moldova
Andreeva Tatiana1 , Grosu Evghenii2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea inovativă a Republicii Moldova
Andreeva Tatiana1 , Grosu Evghenii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы повышения эффективности деятельности СЭЗ в Республике Молдова как условие развития инновационной экономики
Андреева Татьяна1 , Гросу Евгений 2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт международных отношений Молдовы
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Conceptul „factori de formare a riscurilor” și influența lor în contextul asigurării securității economice în condițiile integrării
Андреева Татьяна , Kabaha Salam
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region
Bădărău Elena , Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma economiei inovative, ca bază a dezvoltării progresive a statului
Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Golovataya Lyudmila1 , Andreeva Tatiana1 , Duhlicher Grigore2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul portului Giurgiuleşti în dezvoltarea economiei Republicii Moldova, în contextul parteneriatului din bazinul Mării Negre
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile Informaţionale – un domeniu prioritar de cooperare a Republicii Moldova în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Bădărău Elena , Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The paradigm of innovative economy as the basis of the progressive development of the state
Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana , Bădărău Elena , Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна , Бэдэрэу Eлена , Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие инвестиционной сферы в национальной экономике в контексте эволюции теории и практики стран с рыночной экономикой
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44