IBN
Închide

60Publicaţii

500Descărcări

26484Vizualizări

Beniuc Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Методологические аспекты исследования взаимоотношения спорта и политики государства
Бенюк Валентин1 , Попов Антон2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Академия публичного управления
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спортивная дипломатия как инструмент внешней политики и фактор международной безопасности
Бенюк Валентин , Попов Антон
Академия публичного управления
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Некролог. Сергей Михайлович Назария
Burian Alexandru1 , Бенюк Валентин2 , Киндыбалюк Оляна1
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dilema securității” prin prisma conflictului din orientul mijlociu: perspective metodologice
Beniuc Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Security dilemma” through the prism of the conflict in the middle east: methodological perspectives
Benyuk Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necrolog. Sergiu Nazaria
Burian Alexandru1 , Beniuc Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obituary. Sergey Nazaria
Burian Alexander1 , Benyuk Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesele de integrare europeană prin prisma politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sport and politics or anti-diplomacy in sport: a historical retrospective of the olympic games
Benyuk Valentin1 , Popov Anton2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спорт и политика или антидипломатия в спорте: историческая ретроспектива олимпийских игр
Бенюк Валентин1 , Попов Антон2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу (1991-2020 годы): динамика проявлений и перспективы сотрудничества
Бенюк Валентин1 , Саиед Саиед2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия публичного управления
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Diplomația publică a Uniunii Europene
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica sovietică în Europa de Est în anii 1944-1945 prin ochii politicienilor și analiștilor occidentali, viziunea lor asupra rolului Uniunii Sovietice în perioada postbelică
Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soviet politics in Eastern Europe in 1944-1945 by the eyes of western politicians and analysts and their vision of the role of the Soviet Union in the post-war period
Benyuk Valentin , Nazaria Sergiu
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the competences of the European Union´s institutions in the foreign policy field
Benyuk Valentin , Beniuc Liliana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The public diplomacy of the European Union
Benyuk Valentin , Beniuc Liliana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

AVIZ cu privire la rezultatele obținute în cadrul proiectului „Responsabilitatea socială a guvernanței publice – componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova”, cifrul Proiectului 16.80013.16.06.26/Ro, Direcția strategică – Patrimoniul național și dezvoltarea societății
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza migraţionistă şi solidaritatea europeană
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica externa de neutralitate permanentă: abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60