IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 12:24
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)26
  2019  (2 din 2)61
  2018  (2 din 2)53
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)35
  2015  (2 din 2)43
  2014  (3 din 2)49
  2013  (2 din 2)25
  2012  (1 din 2)12
  2011  (1 din 2)20
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • B (2019.07.09-2023.07.09)
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole38375562183637064
Volume1812972525
Total401885342361

Vizualizări   932Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 3-9
Integrarea europeană a Republicii Moldova: de la declaraţia intenţiei – la obiectiv strategic 10-23

CZU: 327(478+4)

Roşca Ludmila
European Union’s policy for Moldova in the context of european integration 24-31

CZU: 327(478+4)

Golovataya Lyudmila, Ceban Angela
Conceptele „hard power” şi „soft power” în teoria şi practica internaţională 32-40

CZU: 327

Furtună Petru
The legal framework and institutional action against trafficking in human beings in Moldova 41-50

CZU: 327.58+343.43(478)

Oleinic Ludmila, Pasat Aurel-Octavian
Reflecţii conceptuale asupra noţiunii de propagandă: istorie şi actualitate 51-67

CZU: 32.019.5(091)

Roşca Simion
Некоторые аспекты формирования теории инноваций и инновационной экономики 68-81

CZU: 001.895+330.8

Сакович Василий
Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice naţionale 82-91

CZU: 330.101+338.22(478)

Lobanov Natalia
Проблемы методологии учета международных туристов и пути их решения в Республике Молдова 92-103

CZU: 338.48(478)

Кротенко Юрий
Aspectele atractivităţii turistice din nordul Africii 104-111

CZU: 338.48(61)

Gribincea Alexandru, Gribincea Corina
Investiţiile străine directe - formă dinamică a dezvoltării relaţiilor economice internaţionale 112-121

CZU: 339.727.22:338(478)

Andreeva Tatiana
Inovarea ca directie prioritara in cresterea economica 122-130

CZU: 330.35

Ceban Angela, Bădărău Elena
Integrarea în Uniunea Vamală versus integrarea în Uniunea Europeană - direcţii de dezvoltare a relaţiilor economice externe a Republicii Moldova 131-140

CZU: 338(478):339.923:061.1(UE+UVE)

Golovataia Ludmila, Moleşteanu Tatiana
Metode şi practici de securizare a informaţiei 141-146

CZU: 004.056.55

Bădărău Elena
Dreptul internaţional european: dimensiunea practică unele aspecte ce ţin de terorismul informatic 147-156

CZU: 341.217(4)UE+343.326:004

Lazari Constantin
Dreptul la un remediu efectiv în convenţia europeană a drepturilor omului 157-176

CZU: 341.231.14(4)UE+342.72/73(478)

Melnic Violeta
Problematica supremaţiei constituţiei – abordări naţionale versus experienţa internaţională 177-187

CZU: 342.4(478+100)

Dabija Tatiana
Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din perspectiva drepturilor fundamentale ale omului 188-197

CZU: 341.231.14(4)UE+341.645(4)UE

Ştefănescu Beatrice, Albescu Cristina, Russo Marian
Legal status of urban public transport in the Republic of Moldova legislation 198-208

CZU: 347.763:656.13(478-21)

Mihalache Iurie, Alexeeva Viorica
Fundamentarea conceptuală a competenţei teritoriale a statului în dreptul internaţional public 209-220

CZU: 341.211+341.221

Cazacu Doina
Tipologia şi delimitarea declaraţiilor producătoare de consecinţe juridice ocrotite prin legea penală 221-229

CZU: 343.13(478)

Nastas Andrei, Bădărău Elena