IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-27 21:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)30
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103376209114745386144
Volume69534952252
Total110281558616997

Vizualizări   75Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Managing the settlement of the Transnistrian conflict according to provisions of legal and institutional framework

10-20

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).01

CZU: 327(478)

Oleinic Ludmila

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

21-28

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).02

CZU: 351

Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana

Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием

29-42

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).03

CZU: 351.86:001.895

Сакович Василий

Rolul deciziei administrative în procesul reformelor desfășurate în Republica Moldova în perioada 2010-2020

43-52

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).04

CZU: 351/354(478)

Chiriac Diana

Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării

53-61

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).05

CZU: [351+316.42]:004

Iaţco Mariana , Borş Vladimir

Metaanaliză privind gestiunea riscului și calității în cadrul proiectelor internaționale

62-69

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).06

CZU: 005.8

Maximiuc Ariadna-Cristina

Ревизия неомарксистской концепции «политического спектакля»

70-79

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).07

CZU: 32.01+141.82

Михайловский Вадим

Competitivitatea economiei naţionale în proces de renaştere

80-86

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).08

CZU: 338(478)

Bradu Margareta

Тенденции и характер влияния внешних акторов на ситуацию этнических меньшинств в контексте современных глобальных процессов

87-98

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).09

CZU: 323.15:327

Кожухарь Ирина , Теоса Валентина

Cercetare cu privire la valoarea socială a relațiilor conducători - angajați

99-112

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).10

CZU: 005.95/.96

Duca Diana

Managementul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes în învățământul preuniversitar. studiu sociologic analitic

113-123

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).11

CZU: 373.091

Railean Elena

Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate

124-131

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).12

CZU: 374

Pintilei Nicoleta-Aura

Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență

132-140

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).13

CZU: [070+659.3](478)

Moraru Victor , Stepanov Georgeta

Televiziunea ca mod de existență. Reflecții pe marginea cărții „Jurnalismul de televiziune” de Dumitru Țurcanu

141-145
Moraru Victor

Drumurile savantului, pedagogului, cetățeanului: Grigore Vasilescu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, la 70 de ani

146-156

DOI: 10.52388/1812-2566.2021.2(93).14

CZU: 1/14(092)

Roşca Alexandru , Teosa Valentina , Morari Cristina