IBN
Close

91Publicaţii

381Descărcări

44828Vizualizări

Sakovici Vasilii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 65. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 20
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 18
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 5

Changing the matrix determinants of the motivational paradigm in the context of increasing the efficiency of strategic management in the process of innovative transformation
Sakovich Vasilii
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием
Сакович Василий , Казаку Виталий
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государственная стратегическая политика инновационным развитием: стратегия, приоритеты
Сакович Василий
Академия публичного управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Республики Молдова как проблема молдавской науки
Сакович Василий
Академия публичного управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смена матричных детерминант мотивационной парадигмы в контексте повышения эффективности стратегического управления процессом инновационной трансформации
Сакович Василий
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Borders in the context of historical evolution: conceptual, philosophical and practical discourse
Sakovich Vasilii , Radu Corneliu
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului de securitate în diferite epoci și culturi în contextul dezvoltării sociale și istorice
Сакович Василий
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main challenges, threats and risks to food security of the Republic of Moldova in the modern period
Sakovich Vasilii , Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агропромышленный комплекс Молдовы в контексте обеспечения продовольственной безопасности (последняя четверть XX в. по настоящее время)
Сакович Василий
Академия публичного управления
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Госуарственное стратегическое управление инновационными трансформациями: теоретико-концептуальный и организационный аспект
Сакович Василий
Белорусский национальный технический университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Границы в контексте исторической эволюции: концептуально-философский и практический дискурс
Сакович Василий , Radu Corneliu
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О степени адаптивности белорусов в молдавское социокультурное пространство
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные вызовы, угрозы и риски продовольственной безопасности Республики Молдова в современный период
Сакович Василий , Казаку Виталий
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовольственная безопасность Республики Молдова в контексте исторических этапов развития государства
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное образование в контексте формирования глобальной мировозренческой парадигмы
Сакович Василий
Академия публичного управления
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Философское осмысление основных парадигм и дилем инновационного развития и обеспечения инновационной безопасности
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнодифференцирующие маркеры этнической идентичности белорусов: исторический аспект
Сакович Василий
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Problema asigurării cu alimente a populației în discursul istoric al politicii demografice
Сакович Василий1 , Казаку Виталий2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of food supply in the historical discourse of demographic policy
Sakovich Vasilii1 , Cazacu Vitalie2
1 Belarusian National Technical University, Minsk,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 91