IBN
Close
Hits: 164 Unique visitors: 145
Sacovici Vasilii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Инновационная безопасность: теоретико-методологический аспект
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(18) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная безопасность: теоретико-методологическое и концептуальное обоснование нового научного направления
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 11

Asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice
Sacovici Vasilii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path
Sacovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Security in the context of dialectic interaction of technical-scientific progress, innovative modernization and international relations theories
Sacovici Vasilii
Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia dezvoltării inovaţionale a Uniunii Europene: starea actuală şi proiecte de perspectivă
Sacovici Vasilii, Ţîbuleac Ştefan
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience
Beniuc Valentin1, Sacovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безопасность в контексте диалектической взаимосвязи научно-технического прогресса, инновационной модернизации и теорий международных отношений
Sacovici Vasilii
Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства
Beniuc Valentin1, Sacovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная безопасность как важнейший фактор укрепления государственности Республики Молдова
Sacovici Vasilii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система инновационной безопасности: алгоритм формирования и функционирования
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция понятия и сущности безопасности в контексте исторического развития: от высших интересов государства до инновационной безопасности
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность государственной политики Республики Молдова по созданию условий для перехода на инновационный путь развития
Sacovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

«Восточное партнерство»: идея, развитие, перспективы
Сакович Василий
Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значимость языкового компонента в структуре этнического самосознания белорусов Молдовы
Квилинкова Елизавета1, Сакович Василий2
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Белорусский национальный технический университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепции и теории инновационного развития: политико-экономические аспекты
Сакович Василий1, Квилинкова Елизавета2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты формирования теории инноваций и инновационной экономики
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию
Сакович Василий1, Руснак Георгий2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Институциональные категории иновационной безопасности: теоретический подход
Сакович Василий
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

The main areas of the Republic of Moldova public policy inscientifico-technological and intellectual spheres
Sacovici Vasilii
Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42