IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-18 04:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)48
  2020  (2 din 2)46
  2019  (2 din 2)41
  2018  (2 din 2)45
  2017  (2 din 2)45
  2016  (2 din 2)49
  2015  (2 din 2)51
  2014  (2 din 2)52
  2013  (1 din 2)41
  2012  (1 din 2)41
  2011  (1 din 2)64
  2010  (2 din 2)27
  2008  (2 din 2)72
  2007  (1 din 2)44
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Journal of Ethnology and Culturology
Журнал Этнологии и Культурологии
Categoria:
  • A (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole666497876658364885
Volume24287121871
Total6905265888454

Vizualizări   865Descărcări   87

Conţinutul numărului de revistă

Costumul popular al pădurencelor între vechi și nou

5-10

CZU: 391(498)

Boda Gherghina

Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы

11-19

CZU: 39(478=161.3)

Сакович Василий , Квилинкова Елизавета

Muzeul și democratizarea culturii. O perspectivă de ansamblu

20-24

CZU: [069+008](498)

Rogojanu Dumitru-Cătălin

Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje

25-30

CZU: 008+39

Onica Dorina

Patrimoniul cultural material și imaterial în cercetările științifice studențești

31-39

CZU: 008:378-057.87(478)

Ursu Valentina

Un manuscris necunoscut despre istoria comunei Bașcalia, județul Tighina

40-47

CZU: 39(478-22)(091)

Duminica Ivan

Утраченные страницы из дневника Ивана Ильинского

48-55

CZU: 94(478)

Цвиркун Виктор

The peculiarities of genealogy and marriage conditions of the king of Poland Bolesław II the Generous and Kyivan Rus’ princess Vysheslava (c. 1067)

56-66

CZU: 929.5(438+470)(091)"XI-XII"

Yasynetska Olena

Considerații cu privire la originea și aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iași (I)

67-76

CZU: 94(498)

Furtună Alexandru

Bulaestian idiom “мокрей як щур”: to the reconstruction of meaning

77-82

CZU: 39+811.161.1'373=161.2

Romanchuk Aleksey

Этнопедагогические традиции женского еврейского воспитания в конце XIX – начале ХХ века

83-91

CZU: 396.4(=411.16)"XIX-XX"

Ермак Юлия

Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX)

92-105

CZU: 39(478=00)"XIX-XX"

Dolghi Adrian , Felea Alina

Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații)

106-114

CZU: 391.895:728(478=163.2)

Miron Marina

Istoriografia românească interbelică a relaţiilor interetnice

115-122

CZU: 94:323.15:39(498=00)

Pihurov (Oprea) Ecaterina

Simpozionul știinţific internaţional  „Nume bulgare în istoria Ucrainei și Moldovei”  (Harkov, 26 ianuarie 2018)

123-123

CZU: 94(=163.2)(477+478)(063)

Stancev Mihail , Krasiko Natalia

Conferinţa știinţifică internaţională  Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare Ediția a X-a: Prin știință spre cunoașterea patrimoniului național

124-126

CZU: 008(478)(063)

In memoriam. Constantin Şişcan (11 decembrie 1933 – 30 aprilie 2018)

127-127

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Ион Дрон (1948–2003)

128-128
Сырф Виталий

Recenzie. O nouă abordare privind coloniile bulgarilor din Basarabia (1774–1856)

129-130

CZU: [94(=163.2)+323.15(=163.2)](478)

Prisac Lidia

Recenzie. Elogiu fenomenului ornamental.  Ludmila Moisei. Ornamentul: fenomen artistico-estetic  (viziuni ontologice și estetice asupra ornamenticii  ţesăturilor tradiţionale).  Chișinău: Pontos, 2017, 271 p.)   

131-132

CZU: [745.52+746.1:391.7](478)

Ţăranu Mariana

 Nicolai Cervencov – om al știinţei

133-134

CZU: 94(=163.2)(478)(092)

Olărescu Angela

Петр Афанасьевич Чеботарь  (к шестидесятилетию со дня рождения)

135-137

CZU: 821.512.165(478)(092)

Сырф Виталий