IBN
Închide
Miron Marina
Cuvinte-cheie (61): mutual influences (1), interconnections (1), complex of rituals (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Conservarea patrimoniului cultural construit: experiența și bune practici europene aplicate în Republica Moldova
Miron Marina, Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legendele locale ca instrument de educație în spiritul promovării patrimoniului cultural imaterial în destinațiile turistice
Miron Viorel, Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu și patrimonializare: experiența țărilor europene și a Republicii Moldova
Miron Marina, Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea economică a patrimoniului muzeal ca platformă pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Miron Marina, Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cercetare interdisciplinară a locuinţelor tradiţionale (studiul etnografic)
Miron Marina
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția casei la bulgari: muncă colectivă în societatea tradițională
Miron Marina12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații)
Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeu în casă tradițională – instrument eficient de valorificare a patrimoniului etnocultural în cercetare și educație (din experiența europeană)
Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Локальное брендирование как инструмент для продвижения туризма в Республике Молдова
Мирон Марина
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Locuința tradițională ca subiect cursului special universitar (facultate de design arhitectural)
Miron Marina
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate
Miron Marina
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественные и качественные изменения жилища болгар Бессарабии по материалам XIX – нач. XX вв.
Мирон Марина
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Fenomenul Meșterului Manole în folclorul bulgar și moldovenesc și rolul acestei teme în educația tinerei generații
Miron Marina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13