IBN
Închide
Duminica Ivan
Cuvinte-cheie (160): Bessarabia (10), Basarabia (9), Bulgarians (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Ivan Domusci – un funcționar de origine bulgară în Basarabia țaristă și interbelică
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о появлении первого приходского кладбища в Комрате
Думиника Иван
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Buklucci – o familie de ilantropi din Comrat (secolul XIX – începutul secolului XX)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva documente inedite din perioada aflării Bolgradului în componența Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiile în Basarabia țaristă și modul de eradicare a lor
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение приходского кладбища г. Твардица (Республика Молдова): историко-этнографический подход
Думиника Иван
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„Cursuri bulgare” pentru pedagogi în Bolgrad (1918)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulgaristica pe paginile „Revistei de Etnologie și Culturologie” (2007–2019)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la modernizarea oraşului Comrat în perioada interbelică (1918–1940)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автоном Вылков: жизнедеятельность бессарабского священника гагаузско-молдавского происхождения
Думиника Иван
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болгарский род Увалиевых в Бессарабии
Думиника Иван, Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Activitatea Dumei Orășenești din Chișinău în perioada primarului Dmitri Mincov (primul mandat, 1850-1854) (II)
Duminica Ivan1234
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
4 Universitatea Veliko Tarnovo „St. Sf. Chiril și Metodie ", Bulgaria
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulgarul Krste Misirkov şi problema Basarabiei (1917–1918)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică internaţională din Sofia,  dedicată împlinirii a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei  de sub dominaţia otomană
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un manuscris necunoscut despre istoria comunei Bașcalia, județul Tighina
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou aport la elucidarea vieţii şi activității lui Dimitrie Cantemir
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou izvor privind istoria satului Cioc-Maidan, raionul Comrat
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы = patrimoniul spiritual și istorico-cultural  al rușilor din Moldova. Научн. ред. Татьяна Зайковская. Кишинев: ИКН, 2017. 288 С.  
Думиника Иван
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неизвестная страница из истории межвоенного Комрата: легионер Иван Караганчев
Думиника Иван
Институт культурного наследия АНМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Familia la bulgarii din Basarabia în secolul XIX în viziunea contemporanilor
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57