IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-17 13:41
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (1 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2049
Revista de Etnologie şi Culturologie
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Patrimoniul etnografico-natural. Patrimoniul muzeal cultural-istoric. Arheologia, probleme de etnogeneză şi glotogeneză, relaţii interetnice şi internaţionale. Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole572155902247156516
Volume2011232990
Total5921671343461
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   778Descărcări   59

Conţinutul numărului de revistă

Valentin Zelenciuc – o remarcabilă personalitate a ştiinţei etnografice din Republica Moldova 7-11
Dragnev Demir, Şofransky Zinovia, Nesterova Tamara, Stepanov Veaceslav
Femeia in societatea tradiționalăfemeia in societatea tradițională 12-15
Demirdirek Hulya
Dreptul de paritate testamentară al femeii din ţările romane (sec. al XVII-lea – inc. sec. al XVIII-lea) 15-25
Zabolotnaia Lilia
Кочевая цыганка и таборные традиции 25-31
Бессонов Николай
Rutina socială ca mediu de alimentare al neinţelegerilor familiale (romanul Lidiei Latieva „Divorţul”) 31-35
Şişcan Constantin
Позорящие наказания за ≪блудное дело≫ (к истории гендерной асимметрии в русском традиционном и писаном праве X–VIII вв.) 35-45
Puşcariova Natalia
Sistemul de imagini şi personaje al poveştii magice găgăuze (imagini şi personaje feminine) 46-49
Sîrf Vitalii
Componenta feminină a mentalităţii ruse şi reflectarea ei in folclorul rus din Republica Moldova 50-57
Drumea Luminiţa, Zaicovschi Tatiana
Sărbătoarea „Babinden” la bulgarii din Moldova 58-62
Covalov Alexandr
Civilizaţia şi cultura in contextul social-cultural rural: aspecte de cunoaştere ştiinţifIcă 63-74
Bejan-Volc Iulia
Viaţa moldo-romanilor din interfluviul Nistru–Bug–Nipru: repere ale istoriei şi tradiţiei 75-82
Şofransky Zinovia
The land and identity of the Yukaghir 83-85
Derlicki Jaroslaw
O названии и самоназвании русских старообрядцев Молдовы 86-95
Абакумова-Забунова Наталья
Отношение Бессарабских староверов к императорской власти в период польского восстания 1863 г. 96-102
Gumenâi Ion
Ethnic and civic identity in the Republic of Moldova: the view of occidental experts 102-107
Duşacova Natalia
Проблема соотношения эволюции семейно-родственной структуры и системы терминов родства у потомков задунайских переселенцев на Украине и в Молдове 107-112
Шабашов Андрей
Unele consideraţii privind ţiganii basarabeni (cu privire asupra ţiganilor de la Teleneşti) 112-120
Furtună Alexandru
Свадьба украинцев, молдаван и румын Буковины (предсвадебный период) 120-131
Кожолянко Георгий
Жилище украинцев молдовы: материалы и техника строительства 132-138
Кожухарь Виктор
Ajutorii de provenienţa religioasă ai eroului din povestea magică şi legendară găgăuză 138-141
Sîrf Vitalii
Новогодний карнавал молдаван и румын Буковины (Черновицкой области Украины): ≪Маланка≫ 141-148
Кожолянко Александр
Folklore Motif of Marriage Test and the World View in the Yiddish Song tum-balalaike: Aspects of the Humanization of the Myth 149-153
Cuşnir Jozefina
Decadele artei şi literaturii RSS Moldoveneşti la Moscova: file de istorie (anii ’40 – inc. anilor ’60 ai sec. XX) 154-159
Ursu Valentina
La deportation des ≪tsiganes sedentaires≫ de Bessarabie pendant la deuxieme guerre mondiale 159-163
Sîrbu Tatiana
Влияние доктрины коминтерна на этнополитическую ситуацию в Молдавской АССР 164-169
Галущенко Олег
Похоронная обрядность жителей украинского села Мусаит Тараклийского района (материалы полевого исследования) 170-180
Степанов Вячеслав
Мучные и крупяные виды пищи у молдаван юга Республики Молдова 180-186
Никогло Диана
Hagialacul bulgarilor basarabeni la locurile sfinte in sec. al XIX-lea 187-195
Duminica Ivan
„Pomul Vieții” intre imagologie şi ornamentică 195-203
Moisei Ludmila
Referinţe la ornamentica de exterior a locuinţei rurale din spaţiul pruto-nistrean 203-207
Fulea Ludmila
Pomeni, date de sufletul celor răposaţi in cadrul ciclului pascal: naraţiuni etnografice 208-211
Cotoman Carolina
Sacroterapia in concepția culturii populare 211-215
Grădinaru Natalia
Consideraţii privind repatrierea germanilor Basarabeni 216-219
Chirtoagă Valentina
Activitatea artistică a lui Eugen Sandul din perspectiva valorilor etnoculturale 220-224
Ţarălungă Antip
Рецензия на «Цыганские народные сказки» 225-227
Maruşiacova Elena, Попов Веселин
Диалог культур –источник, которому нельзя дать иссякнуть 227-228
Блажко Владимир
Рецензия на книгу: Остапенко Л. В., Субботина И. А., Нестерова С. Л. Русские в молдавии. Двадцать лет спустя. Этносоциологическое исследование. М.: ИЭА РАН, 2012. 403 c. 229-233
Степанов Вячеслав
Животворная связь искусства в лицах и персоналиях Рецензия на биобиблиографический словарь-справочник «Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях». В 2-х тт. Авторы-сост. К. Шишкан, С. Пожар. Кишинев, 2008 (Т. I), 2010 (Т. II) 233-238
Аникин Владимир
Константину Шишкану –80 лет 239-241
Прокоп Светлана
Олегу Сергеевичу Галущенко –60 лет 242-242
In memoriam. 65 de ani neimpliniţi ai lui Ion Dron 243-244
Sîrf Vitalii, Nicoglo Diana