IBN
Închide
Chirtoagă Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2018 - 1

Învățământul în localitățile germane din Basarabia (1814–1917)
Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Pan Halippa - un împătimit de trecutul nostru național
Chirtoagă Ion , Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica Imperiului Rus față de germanii basarabeni în timpul Primului Război Mondial
Chirtoagă Valentina , Ciobanu Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27. 2017. Chişinău. .
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Confruntări sovieto-americane şi criza rachetelor din Cuba
Chirtoagă Ion , Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Consideraţii privind situaţia germanilor basarabeni în timpul Primului Război Mondial
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consideraţii privind repatrierea germanilor Basarabeni
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Invăţămantul in localităţile populate de germani din Basarabia interbelică
Chirtoagă Valentina
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Considaraţii privind viaţa religioasă în localităţile etnicilor germani din basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-2148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Considеraţii privind învăţământul în localităţile etnicilor Germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-1629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Consideraţii privind activitatea meşteşugărească şi industrială în coloniile germane din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Movilestii, polonezii și sud-estul Moldovei
Chirtoagă Ion , Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(2) / 2006 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12