IBN
Închide
Chirtoagă Valentina Ion
Cuvinte-cheie (32): etnic german (2), învăţământ (2), Basarabia (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Învățământul în localitățile germane din Basarabia (1814–1917)
Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Pan Halippa - un împătimit de trecutul nostru național
Chirtoagă Ion, Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consideraţii privind repatrierea germanilor Basarabeni
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Invăţămantul in localităţile populate de germani din Basarabia interbelică
Chirtoagă Valentina
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Considaraţii privind viaţa religioasă în localităţile etnicilor germani din basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind evoluţia culturii în localităţile etnicilor germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Considеraţii privind învăţământul în localităţile etnicilor Germani din Basarabia în sec. XIX – înc. sec. XX
Chirtoagă Valentina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Movilestii, polonezii și sud-estul Moldovei
Chirtoagă Ion, Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(2) / 2006 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8