IBN
Închide
Chirtoagă Ion Grigore
Cuvinte-cheie (26): constituency (1), psalm reader (1), waqf (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Intărirea otomanilor la gurile Dunării şi pe cursul inferior al Nistrului (1484-1590)
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cartea și știința de carte în sud-estul Moldovei, ocupat de turci și tătari
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Mihail Kogălniceanu și sudul Basarabiei (1857-1878)
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Halippa - un împătimit de trecutul nostru național
Chirtoagă Ion, Chirtoagă Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte din istoria satului Feşteliţa
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Evenimente politice de la est de Carpaţi din a doua treime a secolului al XIV-lea şi balada „Mioriţa”
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni (1914-1940)
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieţii culturale și spirituale a Basarabiei interbelice
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O monografie nouă despre satul Feşteliţa
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(102) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Ion Ţurcanu, În căutarea originii numelui Basarabia
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Istoricul Ion Jarcuţchi la 65 de ani
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(94) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La originea ştiinţei şi învăţământului agrar din Moldova
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(4) / 2013 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 13 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latinescul „Romanus” – precursorul etnonimului „român”
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(94) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu istoricului Gheorghe Gonţa
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Demir Dragnev, Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în ţările române. Studii şi materiale
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii istoriografice, materiale documentare şi opinii referitoare la trecutul nostru naţional
Chirtoagă Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Încercări de modernizare a Imperiului Otoman și a Principatelor Române în prima jumătate a secolului al XVIII‑lea
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(89) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul şi cercetătorul Valentin Tomuleţ la 60 de ani
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(92) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 26 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. O culegere de studii in formă de dicţionar explicativ
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(90) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile internaţionale de la hotarul secolelor XVII-XVIII şi evoluţia situaţiei politico-administrative la Est de Prut
Chirtoagă Ion
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23