IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 07:16
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8873875774131875
Volume28282822021
Total9154158596152

Vizualizări   1191Descărcări   81

Conţinutul numărului de revistă

Statutul Călăraşilor din Basarabia: de la administraţia moldovenească la cea imperială rusă 9-29

CZU: 94(478)

Tomuleţ Valentin
Cărţi vest-europene în Basarabia: căi de difuzare şi control guvernamental (1812-1862) 31-54

CZU: 94(478)”1812-1862”

Emilciuc Andrei
Unităţi militar-administrative bizantine în Bulgaria Răsăriteană şi la Dunărea de Jos în timpul lui Ioannes I Tzimiskes 55-63

CZU: 94(100)

Mărculeţ Vasile, Mărculeţ Ioan
Reflexii istoriografice privind relaţiile comerciale locale şi de tranzit din spaţiul Pruto-Nistrean şi Dunărea de Jos (sfârşitul sec. al XIII-lea - sec. al XIV-lea) 65-70

CZU: 94(498)”XII-XIII”

Barcari Silvia
Кишиневский список трех антилатинских сочинений ХІV века 71-79

CZU: 94:09(478)”XIII”

Тасева Лора
О находке некогда утерянных строительных плит XV в. из крепости Белгорода 81-88

CZU: 902(477)

Красножон Андрей
Viaţa culturală şi cartea tipărită în vremea lui Matei Basarab 89-96

CZU: 008(498)

Bulei Dumitra
Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri şi realităţi despre Ecaterina Cerchezoaică – a doua soţie a lui Vasile Lupu 97-110

CZU: 94(478)

Zabolotnaia Lilia
The Slavic Kalabalik: The Pruth campaign, Charles XII’s Swedish camp at bender and the rise of pan-slavism (A Theory on Peter I’s campaign in Wallachia, Moldova and its Legacy) 111-114

CZU: 94(47)”1711”

Little Jackson
Unele categorii de epitafuri din Ţara Moldovei şi ţările vecine în sec. XVII - începutul sec. al XIX-lea 115-127

CZU: 94:393.9”XVI-XVIII”

Felea Alina
Care a fost structura reală a bisericii domneşti Adormirea Maicii Domnului de la mănăstirea Căpriana? 129-134

CZU: 271(478)(091)

Ghimpu Vlad
Aspecte cu privire la relaţiile economice ale imperiului rus cu principatul Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea 135-144

CZU: 94(478):33”XVII-XVIII”

Cereş Irina
Урбанонимы городов Южной Бессарабии в середине ХІХ ст. (Аккерман, Измаил (Тучков), Килия): общие тенденции и особенности 145-148

CZU: 81'373.21:94(478)"XVIII"

Гулянович Игорь
Orfevrăria ecleziastică din Basarabia (1812-1827) 149-156

CZU: 27-526:7.03(478)"1812-1827"

Condraticova Liliana
Reprezentanţi ai elitei burgheze din Basarabia: negustorul grec Pantelei Sinadino (anii ’30-’50 ai sec. al XIX-lea) 157-166

CZU: 94(478)”XIX”

Tomuleţ Valentin, Bivol Victoria
Un manuscris despre slujitorii catedralei Naşterеa Domnului din Chişinău din perioada 1840-1851 167-174

CZU: 281(478)(091)”1840-1851”

Cereteu Igor
Din istoria fondării şi activităţii liceului privat pentru fete din oraşul Bălţi 175-183

CZU: 94:37(478)

Chicaroş Tatiana
Confirmarea titlurilor nobiliare de către boierimea din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea: familia de nobili Frunzetti (Frunză) 185-189

CZU: [94+929.7](478)"XVIII"

Gherasim Cristina
Acte legislative privind amenajarea cimitirelor şi construcţia bisericilor din Cimitir în prima jumătate a secolului al XIX-lea 191-202

CZU: 281(478)(091)

Brihuneţ Manole
Completări şi precizări biografice referitoare la Ioan Pelivan 203-213

CZU: 929:94(478)

Poştarencu Dinu
Activităţile caritabile ale familiei Stroescu la Braşov 215-220

CZU: 94(478)

Tănase Cristina
Cărţi cu valoare de patrimoniu din biblioteca lui Paul Gore (identifi carea şi/sau inventarierea surselor) 221-234

CZU: 94:027.1(478)

Danilov Maria
Clerul basarabean în anii primului război mondial 235-240

CZU: 94:281(478)

Scutaru Silvia
Trei evenimente politico-jurnalistice din România (1925-1927) 241-252

CZU: 94:070(498)”1925-1927”

Petcu Marian
Biserica Sf. Ilie din târgul Teleneşti (de la întemeiere şi până la începutul secolului al XX-lea) 253-268

CZU: 94:26(478)

Furtună Alexandru
„Uniunea ateilor militanţi” (1925-1947) în luptă cu religia 269-280

CZU: 94:211.5(478)

Fuştei Nicolae
Retribuirea muncii cadrelor didactice în sistemul totalitar 281-290

CZU: 94:37(478)

Lisnic Angela, Scobioala Nadejda
Mişcarea de eliberare naţională în RSSM, 1989-1991: unele contribuţii 291-303

CZU: 94(478)”1989-1991”

Caşu Igor
The Bulgarians in Transnistria 305-310

CZU: 94(=163.2)(478)

Hatlas Jerzy
Reflecţii privind sistemul pluripartidist din Republica Moldova 311-315

CZU: 323(478)(091)

Pisica Gheorghe
Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, Raionul Ocniţa 317-323

CZU: 929.6(478-22)

Andrieş-Tabac Silviu
Consideraţii privind istoricul apariţiei şi evoluţiei armelor de foc portative (sec. XIV-XIX) 325-328

CZU: 94:623.44”XIII-XVIII”

Dobrea Sergiu
«Святые образы на клинках»: уникальные сабли из собрания Эрмитажа (предварительная публикация) 329-343

CZU: 069.51:903.22

Образцов Всеволод
Expoziţia muzeală „Moldova Sovietică: între mituri şi gulag” 345-356

CZU: 069.5:94(478)

Postică Elena
Afişul cinematografic din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 357-366

CZU: 069.5:791.44(478)(091)

Stăvilă Vera
Subiecte agricole ale anunţului publicitar în colecţia de presă de patrimoniu (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) 367-380

CZU: 94:070(478)”XVIII-XIX”

Serjant Vera
Locuri de agrement din Chişinău. Cafeneaua Manikov (sf. sec. XIX - anii ’30. sec. XX) 381-386

CZU: 94(478)

Griţco Ana
Chipul Maicii Domnului de la Hârbovăț în colecția de icoane din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei 387-402

CZU: 069.51:75.046.3(478)

Chiroşca Adelaida
Expoziţia „În lumea jucăriilor” 403-408

CZU: 069.51:688.72(478)(091)

Marinescu-Tonu Lucia
Eveniment muzeal 2013: proiect internaţional pe când Suedia era guvernată din Moldova 409-414

CZU: 069.02:94(478)

Ploşniţă Elena
Muzeologia – ştiinţă academică sau ecluză pentru ştiinţele umanistice? 415-422

CZU: 069.01

Ploşniţă Elena
Recenzie. Demir Dragnev, Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în ţările române. Studii şi materiale 423-424

CZU: 930.85+94(478+498)"05/19"

Chirtoagă Ion
Recenzie. Dinu Poştarencu, Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă 425-428

CZU: 94(478+470)

Danilov Maria