IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 07:14
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8874129214197875
Volume28293612024
Total9154422826221

Vizualizări   1087Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 5-7
Enigmele, miturile şi realităţile testamentului Mariei (Lupu) Radziwiłł 9-28

CZU: 94(498+438)

Zabolotnaia Lilia
Despre clopotele şi clopotarii din Ţara Moldovei (până la 1859) 29-50

CZU: 94:2(478)

Chiaburu Elena
Registrele profeţilor şi apostolilor din tamburul turlei bisericii Sf. Gheorghe din Suceava şi contextul artei post-bizantine 51-78

CZU: 94:281.95(478)+75.046.3(091)

Dragnev Emil
Exportul de mărfuri din Principatul Moldova în Imperiul Rus la sfârşitul sec. al XVIII-lea - începutul sec. al XIX-lea 79-90

CZU: 94(478+470)sec."17/18"

Cereş Irina
Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) şi prezenţa unor ediţii vechi româneşti în colecţii nord-dobrogene 91-104

CZU: 94(478):008

Manea Lăcrămioara
Mazili şi ruptaşi ştiutori de carte din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea 105-122

CZU: 94(478)

Tomuleţ Valentin
Aspecte privind încadrarea copiilor de nobili din Basarabia în sistemul de învăţământ imperial rus 123-132

CZU: 94(478):37

Gherasim Cristina
Baza legislativă a învăţământului primar şi secundar laic din Basarabia în anii 1857-1878 133-142

CZU: 94:373.3(478)

Argint Alexandru
Ioan Halippa, cercetător pasionat al istoriei Basarabiei 143-154

CZU: 94(478)(092)

Poştarencu Dinu
Congresul de pace de la Paris din 1856. Raporturile franco-ruse şi problema românească 155-166

CZU: 94(4+478)

Sclifos Eugen-Tudor
Молдавская музыкальная культура на рубеже XIX-ХХ веков: бессарабцы - выпускники Петербургской консерватории 167-171

CZU: 78.071(478)"XIX-XX"

Стоянова Вера
Activitatea şcolii de cântăreţi bisericeşti din Basarabia (1889-1918) 173-178

CZU: 783.071.2(478)"1889-1918"

Scutaru Silvia
Protoierey Mihail Chakir – orthodox priest, gagauzian spiritual leader and historian (1861-1938) – and the question of emancipation of gagauzians as the independent nation 179-184

CZU: 94:26(478=512.165)(092)

Hatlas Jerzy, Zyromski Marek
Mateiaş (judeţul Braşov), geneza unui monument al eroilor din Primul Război Mondial 185-190

CZU: 94:725.945(498)"1916-1918"

Tănase Cristina
Preliminarii diplomatice în problema Basarabiei din anii 1914-1916 191-201

CZU: 94(478)"1914-1916"

Danilov Maria
Гагаузы в контексте румыно-турецких отношений в период 1918-1940 гг.: история и личности 203-226

CZU: 94(498:560=512.165)"1918-1940"

Булгар Степан, Думиника Иван
Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni (1914-1940) 227-238

CZU: 314.18(478-22)"1914-1940"

Chirtoagă Ion
Europeanul Costa-Foru şi Liga drepturilor Omului şi ale Cetăţenilor pentru integrarea Basarabiei în viaţa politică a României după 1918 239-248

CZU: 94(478+498)

Lăpuşan Aurelia
Consiliul pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1943-1965) – un organ de legătură dintre Stat şi Biserică 249-257

CZU: 94:261.7(470)"1943/1965"

Fuştei Nicolae
Victor Andreev: „Şi atunci când Patria îşi va recăpăta libertatea...” 259-270

CZU: 94(478)(092)

Postică Elena
„Dezgheţul” atmosferei de creaţie – Conferinţa republicană a tinerilor scriitori. Chişinău, 22-24 noiembrie 1957 271-281

CZU: 94(478)

Tărîţă Marius
Chestiunea familiei în RSSM în contextul Perestroikăi, 1985-1988 283-289

CZU: 94(478)"1985/1988"

Caşu Diana
Перегородчатые эмали из собрания А.В. Звенигородского и исследование Л. Пекарской 291-314

CZU: 738.4.03

Пятницкий Юрий
Ziarul cotidian din Basarabia, ca mijloc de publicitate, în colecţia de presă a MNIM (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) 315-333

CZU: 94:070(478)"19/20"

Serjant Vera
Primul Război Mondial (1914-1918). Contribuţii cartofilice 335-352

CZU: 94(100)"1914-1918"

Griţco Ana
Medalia „Pentru munca de realizare excelentă a mobilizării generale din anul 1914” din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 353-358

CZU: 94(100)"1914-1918"

Emilciuc Andrei
Scheme iconografice consacrate Adormirii Maicii Domnului din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 359-374

CZU: 069.5:7.046.3(478)(091)

Chiroşca Adelaida
O colecţie de desene şi litografii antireligioase din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 375-382

CZU: 069:94(478-21)

Stăvilă Vera
Marele război. Mărturii foto-documentare (Expoziţie consacrată centenarului de la declanşarea Primului Război Mondial) 383-386

CZU: 94(100)"1914-1918"

Griţco Ana
Stejarul de la Caracui. Expoziţie dedicată centenarului de la naşterea academicianului Nicolae Corlăteanu 387-392

CZU: 821.135.1(478)(092)

Postică Elena
Biletul de intrare şi marketingul muzeal 393-400

CZU: [069+339.138](478)

Ploşniţă Elena
Recenzii și prezentări de carte 401-405

CZU: 94:2(478)

Lista abrevierilor 406-407
Condițiile de publicare în revista „Tyragetia” 408-410