Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni (1914-1940)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
222 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-03 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.18(478-22)"1914-1940" (1)
Populaţie (101)
SM ISO690:2012
CHIRTOAGĂ, Ion. Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni (1914-1940). In: Tyragetia. Serie nouă. 2015, nr. 2(24), pp. 227-238. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 2(24) / 2015 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

Evoluţia demografică şi sanitară în localitatea Nisporeni (1914-1940)

CZU: 314.18(478-22)"1914-1940"
Pag. 227-238

Chirtoagă Ion
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2016


Rezumat

The article elucidates the negative impact of the First World War on the development of population in Bessarabia using the example of the Nisporeni village. As a result of the urgent measures taken by the local Romanian authorities, the spread of contagious diseases was stopped. The birth rate has increased, the mortality rate dropped and population growth became positive.

В статье освещается негативное влияние Первой мировой войны на развитие населения Бессарабии на примере местечка Ниспорень. В результате энергичных мер, предпринятых местными румынскими органами власти, было остановлено распространение инфекционных заболеваний. Рождаемость увеличилась, смертность снизилась, и прирост населения стал положительным.