IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Istorie al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (1003): Basarabia (26), Bessarabia (14), Moldova (8)

Reviste/manifestări ştiinţifice12
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice24/30940/147
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 683
553 publicatii cu CZU (81%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 57 ORCID (49.1%),
12 Google Scholar ID (10.3%),
14 Scopus Author ID (12.1%)
H-index autori
Proiecte Tabel(6)
Lista publicaţiilor - 683. Descărcări - 6603. Vizualizări - 464821.
Articole în reviste din RM - 508. Publicaţii la conferinţe din RM - 146. Publicaţii peste hotare - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 293
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 47
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 160
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 104
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 28

2020 - 4

Imaginea administrației țariste în mentalitatea nobilimii basarabene în secolul al XIX-lea
Gherasim Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 226-235.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuc Bey – personaj secret al culiselor Păcii de la București din 1812
Mischevca Vladimir
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monetizarea creativității jurnalistice
Beregoi Natalia
Creativitatea în jurnalism
Vol.3. 2020. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 73-82.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscova – Vaticanul ortodox: un proiect eşuat
Fuştei Nicolae
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Intărirea otomanilor la gurile Dunării şi pe cursul inferior al Nistrului (1484-1590)
Chirtoagă Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
locuitorii ținutului Orhei, in anul 1820
Ungureanu Constantin
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populaţia din teritoriul actualei Regiuni Cernăuţi în anul 1930
Ungureanu Constantin
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 208-210.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 23

Întâlnirea dintre Iosif Beck și Carol al II-lea (19 octombrie 1938), descrisă în notițele lui Beck
Tărîţă Marius
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1812: geneza problemei basarabene
Mischevca Vladimir
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-274. Vizualizări-2136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Ştefan Ciobanu – promotor pertinent al valorilor literare româneşti
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 18-20.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexarea Basarabiei (28 iunie 1940). scurt studiu comparativ în presa de pe ambele maluri ale Prutului
Necșuțu Mădălin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 235-239.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale istoriei Chișinăului din vechime până în pragul epocii moderne
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 87-100.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din istoria logodnei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 35-35.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica Sfântul Proroc Ilie din Chișinău
Poştarencu Dinu
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 219-239.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiția corporală a percepției vizuale
Perciun Andrei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații cu privire la originea și aria de răspândire a unor proprietăți laice din ținutul Iași (I)
Furtună Alexandru
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliul Suprem al Basarabiei în perioada august 1816 – aprilie 1818
Agachi Alexei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evocarea Unirii (1918)  la împlinirea unei jumătăţi de veac Anton Crihan, Cum s-a făcut Unirea Basarabiei  cu România, cuvântare difuzată la postul de radio  Free Europe din Munchen, în 1968
Danilov Maria
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franța și Unirea Basarabiei cu România (1918)
Sclifos Eugen-Tudor
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Unire din 1918: o strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte
Enciu Nicolae
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 683