IBN
Închide
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Aspecte privind activitatea editorială în RSSM drept vector de promovare al mijloacelor de informare
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Repere privind parteneriatul educațional-academic dintre Republica Moldova și România în perioada anilor 1991-2005
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cultura ca factor de dinamizare al relaţiilor cu românii de pretutindeni
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Academicianul Ştefan Ciobanu – promotor pertinent al valorilor literare româneşti
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Euroregiunile sau evoluţia cadrului regional de cooperare moldo-română după 1991
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Comemorarea a 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(97) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 June, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică „Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918”
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(97) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii privind viaţa şi opera lui Ştefan Ciobanu – promotor al intereselor naţionale ale românilor basarabeni
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea coeziunii managementului cultural în Republica Moldova după 1991
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(98) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiculturalism – “intercultural education” or “critical education”?!
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Conferinţa științifică internaţională, consacrată aniversării a 340 de ani de la naşterea ilustrului cărturar şi domn Dimitrie Cantemir, (29 octombrie, 2013)
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul cultural ntre republica moldova și romвnia (1991-2005) - domeniul muzicii, artelor plastice şi teatrului
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Două decenii de independenţă a Republicii Moldova – aspecte ale relaţiilor culturale moldo-române
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul şi ştiinţa – domeniul principal al colaborării culturale dintre republica moldova şi românia (1991-2005)
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriat cultural în domeniul muzeisticii şi turismului între Republica Moldova şi românia în anii 1991-2005
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Dimension Europeenne dans l'enseignement de l'histoire et dans la culture. Objectifs de l'enseignement de l'histoire au XXIe siecle
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse Aspecte ale Colaborărilor Academice şi Ştiinţifice dintre Republica Moldova şi România (1991-2005)
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări artistice moldoveneşti desfăşurate peste prut în anii 1990-2005
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Expoziţiile de artă plastică în Republica Moldova în contextul sociocultural al anilor 90 sec.XX
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale colaborării culturale dintre Republica Moldova şi România în peroada anilor 2001-2004
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22