IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-06 10:12
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)60
  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9475494995186933
Volume30367032602
Total9775862027788

Vizualizări   1870Descărcări   105

Conţinutul numărului de revistă

Noi direcții în știința istorică contemporană a Moldovei. Rezultate și perspective9-30

CZU: 94(478)

Zabolotnaia Lilia
Interpretări noi cu privire la originea și numele lui Gavriil Bănulescu (Bodoni)31-39

CZU: 929.52+262.12

Chiaburu Elena
Considerații privind diecezele catolice create de papii de la Avignon în exteriorul Carpaților: episcopia Milcoviei și episcopia de Siret41-50

CZU: 94(478)

Neagu Răzvan Mihai
Ieremias – un mitropolit ignorat al Ungrovlahiei de la începutul secolului al XV-lea51-54

CZU: 94(498):929

Mărculeţ Vasile
Din istoria satului Săseni, ținutul Orhei, sec. XV-XVIII55-58

CZU: 908(478-22)

Onila Maria
Rolul negustorilor evrei în extinderea relațiilor comerciale dintre Imperiul Rus și principatul moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea59-66

CZU: 94(478)"XVII-XVIII"

Cereş Irina
Din istoria familiei în spațiul românesc: beția și relațiile familiale în Țara Moldovei în sec. XVIII și în Basarabia în primele decenii ale sec. al XIX-lea67-77

CZU: 94(478)"XVII-XVIII"

Felea Alina
Fiscalitatea mazililor și ruptașilor din Basarabia sub regim de dominație țaristă (1812-1847)79-96

CZU: 94(478):316.3

Tomuleţ Valentin
Recensământul populației basarabiei din 182497-102

CZU: 94:314(478)"1812"

Poştarencu Dinu
Implementarea învățământului secundar în Basarabia în anii 1833-1871103-111

CZU: 94:373.5(478)"1833-1871"

Chicaroş Tatiana
Raporturile domnitorului Moldovei Mihail Sturdza cu Rusia113-120

CZU: 94(478)

Sclifos Eugen-Tudor
Instituirea și activitatea școlilor lancasteriene din Basarabia în anii ’20-’40 ai secolului al XIX-lea121-137

CZU: 94:37(478)"XVIII"

Tomuleţ Valentin
Pagini din istoria bibliotecii Mănăstirii Hâncu139-154

CZU: 026.07(478)(091)

Cereteu Igor
Publicitatea pentru comerțul cu robi în Țările Române155-160

CZU: 94(497)

Petcu Marian
Комиссия по ревизии действий Бессарабского дворянского депутатского собрания161-168

CZU: 94(478)

Морозан Владимир
20 de cărți vechi și rare din biblioteca lui Paul Gore169-172

CZU: [026.1(091)1+929PaulGore](478)

Papuc Liviu
Repere în istoriografia bibliotecii mănăstirii Noul Neamț. probleme și interpretări173-182

CZU: 94:026.72(478)

Danilov Maria
Societatea „Ocrotirea orfanilor din război”. Comitetul regional Chișinău (1918-1924)183-198

CZU: 94(478)"1918-1924"

Iliev Mihail
Organe de stat pentru problemele cultelor în URSS în perioada interbelică (1918-1940)199-211

CZU: 94(47)"1918-1940"

Fuştei Nicolae
Recensământul satelor 1941 – sursă importantă de studiere a istoriei locale213-222

CZU: 94:314(478)"1941"

Tabuncic Sergiu
Aspecte ale activității scriitorilor moldoveni sovietici în anii 1942-1944223-235

CZU: 821.135.1(478).09

Tărîţă Marius
Operațiunile Diviziei 2 Munte în teritoriul dintre Prut și Bug 3.VII - 17.VIII.1941237-245

CZU: 94(478)"1941"

Tănase Cristina
Dosarele de arhivă – surse de studiere a orfevrăriei bisericești247-255

CZU: 94:247(478)

Condraticova Liliana
A seal of the church of the holy sepulcher of the 17th century from the State Hermitage museum collection, Saint Petersburg257-270

CZU: 7.033.2+930.8

Pyatnitsky Yuri
Costul unei vizite la muzeu. Analiza unui sondaj de opinie271-282

CZU: 069.01

Ploşniţă Elena , Buianina Tatiana
Dicționare și enciclopedii vest-europene în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei283-288

CZU: 069.02:93/94(478)

Emilciuc Andrei
Memoriile – izvor important de reconstituire a calvarului deportărilor289-298

CZU: 94(478)

Postică Elena
Considerații privind expoziția muzeală „Arme si echipament militar – o evoluție În timp”299-304

CZU: 069.02:93/94(478)

Dobrea Sergiu
Afișul muzical din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei305-315

CZU: 069.02:78(091)

Stăvilă Vera
Restaurarea unor piese de cóifură din patrimoniul Muzeului Național de Istorie317-321

CZU: 069.02:93/94(478)

Bondarenco Ecaterina
Revista Kišinevskie eparhial′nye vedomosti – mediu purtător de reclamă (1867-1917)323-337

CZU: 94(478)"1867-1917"

Serjant Vera
Icoanele Acoperământul Maicii Domnului din colecția Muzeului Național de Istorie a Moldovei339-348

CZU: 069.02:93/94(478)

Chiroşca Adelaida
Vizita regală la Chișinău (1920) – imagine și istorie349-355

CZU: 94(478)

Griţco Ana
Muzeul de Astronomie și Ştiințe conexe din Rio de Janeiro – între știință și public357-363

CZU: 069.02:52

Marinescu-Tonu Lucia
Muzeul național de istorie la ceas aniversar365-370

CZU: 069.02:93/94(478)

Ploşniţă Elena
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. 1983-2003: [album]. Volum elaborat de Eugen Sava, Aurelia Corneţchi, Elena Postică, Elena Ploşniţa371-374

CZU: 069.02:93/94(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. I. Perioada clasică (1400-1600)375-378

CZU: 94(498:560)"1400-1600"

Eremia Ion
Lilia Zabolotnaia, Femeia în relaţiile de familie din Ţara Moldovei în contextul european până la începutul secolului al XVIII-lea (Căsătorie, logodnă, divorţ)379-381

CZU: 94(478)"...17"+396(478)

Caşu Diana
Ion Ţurcanu, În căutarea originii numelui Basarabia382-387

CZU: 94(478):930

Chirtoagă Ion
Dumitru Th. Pârvu, Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice internaţionale (Contribuţii la cunoaşterea raporturilor diplomatice româno-ruse). Studiu introductiv, note şi indice de nume de Ion Constantin388-390

CZU: 341.218.4(498:470)(091)

Danilov Maria
Hildrun Glass, Deutschland und die verfolgung der juden im rumänischen machtbereich, 1940-1944 (Germania şi persecutarea evreilor în spaţiul de putere românesc, 1940-1944)391-393

CZU: 94(=411.16)(498)"1940-/1944"

Suveica Svetlana