IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-17 18:30
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 17(32) / Nr. 1 / 2023  (2 din 2)20    CZU
 2023  (2 din 2)51    
Vol. 17(32), nr. 1 20CZU
Vol. 17 (32), nr. 2 31
 2022  (2 din 2)51    
Nr. 2(31) 29CZU
Nr. 1(31) 22CZU
 2021  (2 din 2)60    
Nr. 2(30) 30CZU
Nr. 1(30) 30CZU
 2020  (2 din 2)56    
Nr. 2(29) 33CZU
Nr. 1(29) 23CZU
 2019  (2 din 2)68    
Nr. 2(28) 36CZU
Nr. 1(28) 32CZU
 2018  (2 din 2)61    
Nr. 2(27) 34CZU
Nr. 1(27) 27CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(26) 29CZU
Nr. 1(26) 25CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(25) 25CZU
 2015  (2 din 2)60    
Nr. 2(24) 35CZU
Nr. 1(24) 25CZU
 2014  (2 din 2)65    
Nr. 2(23) 41CZU
Nr. 1(23) 24CZU
 2013  (2 din 2)72    
Nr. 2(22) 43CZU
Nr. 1(22) 29CZU
 2012  (2 din 2)63    
Nr. 2(21) 39CZU
Nr. 1(21) 24CZU
 2011  (2 din 2)63    
Nr. 2(20) 39CZU
Nr. 1(20) 24CZU
 2010  (2 din 2)61    
Nr. 2(19) 37CZU
Nr. 1(19) 24CZU
 2009  (2 din 2)68    
Nr. 2(18) 39CZU
Nr. 1(18) 29CZU
 2008  (2 din 2)65    
Nr. 2(17) 36CZU
Nr. 1(17) 29CZU
 2007  (2 din 2)75    
Nr. 2(16) 40CZU
Nr. 1(16) 35CZU
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (27.06.2013-27.06.2017)
  • B (30.04.2009-26.06.2013)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10498464649032998
Volume34496173156
Total108389608112188

Vizualizări   1731Descărcări   176

Conţinutul numărului de revistă

Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei 9-23

CZU: [94+314](478)

Tomuleţ Valentin
Educaţia muzeală ca formă de educaţie non-formală 25-30

CZU: 069.01

Boda Gherghina
Antemurale Christianitatis? Anti-turkish propaganda and the true goal of Johannes Olbracht’s crusade 31-43

CZU: 94(4)

Niemczyk Katarzyna
Imaginea femeii pe baza documentelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII 45-53

CZU: 398.47(498)"XV-XVII"

Solcan Şarolta
Punitive methods for unfulfilled taxes in Moldavia (the second half of the 17th and the first half of the 18th century) 55-65

CZU: 94(478)"XVI-XVII"

Chelcu Cătălina
Vivre en bonne intelligence sur les deux rives du Dniestr: les relations diplomatiques entre la Principaute de Moldavie et la Republique des Deux Nations (1757-1763) 67-79

CZU: 94(478)"1757-1763"

Parent Arnaud
Симеоновский пещерный монастырь у села Роги на Днестре 81-90

CZU: 271(477)(091)

Сапожников Игорь
Новые данные о постройке кишиневской Вознесенской церкви и об её предшественнице – церкви святых апостолов Петра и Павла.   91-99

CZU: 27-523(478)(091)

Ciocanu Sergius
Бессарабская рукопись анфимовых проповедей 101-109

CZU: 94:271(478)

Danilov Maria
Aprovizionarea armatei ruse staţionate în Basarabia cu mijloace de transport (1832-1853) 111-122

CZU: 94(478)"1832-1853"

Leşcu Anatol
Agenţii negustorilor de ghildă în Basarabia: cadrul legal şi sfera de activitate comercială (1812-1853) 123-132

CZU: 94(478)"1812-1853"

Emilciuc Andrei
The strength and weakness of Alexandra Osipovna Smirnova-Rosset (on the history of the origins of one of the women of the Pushkin era) 133-138

CZU: 929.5

Zabolotnaia Lilia
 Marea Britanie şi chestiunea Sudului Basarabiei (1856-1857) 139-148

CZU: 94(478+410)"1856-1857"

Sclifos Eugen-Tudor
Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siecle et le debut du XXe siècle 149-158

CZU: 94(498)"XIX-XX"

Dogaru Cosmin-Ştefan
Participarea braşovenilor la efortul de război austro-ungar. studiu de caz „Gold gab ich für Eisen” 159-165

CZU: 94(498:436+439)"1914/1918"

Tănase Cristina
Legitimitatea prezenţei trupelor române în Basarabia. Reacţia populaţiei autohtone faţă de această prezenţă (decembrie 1917 - martie 1918) 167-178

CZU: 94(478)"1917-1918"

Povestca Anatolie
Golgota monumentului Unirii de la Chişinău 179-184

CZU: 94(478)

Ploşniţă Elena
Orologiul din turnul Casei Sfatului din Braşov. File de istorie. 185-193

CZU: 94(498)

Tănase Cristina
Politica de cadre a aparatului superior de partid în RSSM (1940-1941/1944) 195-214

CZU: 94(478)"1940-1941/1944"

Crudu Lilia
Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944) 215-234

CZU: 94(478+498)

Fuştei Nicolae
The proskynetarion icon in the private collection 235-248

CZU: 7.04(091)

Katić Marko
Неовизантийский литургический набор великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской 249-266

CZU: 92(470)+2-526

Гуревич Дмитрий
Opera eminesciană şi grafica lui Leonard Salmen. Contribuţii cartofilice 267-271

CZU: 76.071.1(438)(092)+821.135.1(478).09

Griţco Ana
Icoanele Rugăciunea din grădina Ghetsimani din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei 272-282

CZU: 069.51:94(478)+7.04

Chiroşca Adelaida
O expoziţie care a oprit timpul în loc 283-288

CZU: 069.51:94(478)+681.11(091)

Griţco Ana
Evenimentele premergătoare Unirii de la 1918 reflectate în revista Luminătorul. 289-296

CZU: 94(478+498)

Ploşniţă Elena
Din arhiva fostului KGB - în patrimoniul muzeal. Istoria unei colecţii 297-302

CZU: 069.51:94(478)

Postică Elena
Făuritorii Unirii în colecţiile Muzeului Naţional De istorie a Moldovei: Constantin Stere 303-310

CZU: 069.51:94(478)+32(498)(092)

Stăvilă Vera
Expoziţia aniversară Centenarul României Mari. 311-313

CZU: 069.51:94(478+498)

Postică Elena
Medalii din Patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei dedicate evenimentului Marii Uniri 315-320

CZU: 069.51:94(478)

Serjant Vera
Daniel Ciugureanu (1885-1950), personalitate marcantă a neamului românesc 321-332

CZU: [32+94](478)(092)

Povestca Anatolie
Andrei Timotin, Profeţii bizantine şi postbizantine în Țările Române (secolele al XVII-lea – al XIX-lea) Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, 208 p. ISBN: 978-973-27-2586-3 333-335

CZU: 94(498)"XVI-XVIII'+7.033.2(498)"XVI-XVIII"

Prohin Andrei
История жизни Марии Кантемир в письмах и документах Автор-составитель Лилия Заболотная Кишинэу: «Lexon Prim», 2018, 270 с. ISBN 978-9975-139-44-1 336-338

CZU: 94(478+470)"XVII"

Степанов Вячеслав
Helena Krasowska, The polish minority in South-Eastern Ukraine Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2017, 389 p. ISBN: 978-83-64031-65-6http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/80 /80 339-341

CZU: [323.15(=162.1)+94(=162.1)]

Zabolotnaia Lilia