IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8874599484281875
Volume28314432284
Total9154913916565

Vizualizări   1148Descărcări   162

Conţinutul numărului de revistă

Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei

9-23

CZU: [94+314](478)

Tomuleţ Valentin

Educaţia muzeală ca formă de educaţie non-formală

25-30

CZU: 069.01

Boda Gherghina

Antemurale Christianitatis? Anti-turkish propaganda and the true goal of Johannes Olbracht’s crusade

31-43

CZU: 94(4)

Niemczyk Katarzyna

Imaginea femeii pe baza documentelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII

45-53

CZU: 398.47(498)"XV-XVII"

Solcan Şarolta

Punitive methods for unfulfilled taxes in Moldavia (the second half of the 17th and the first half of the 18th century)

55-65

CZU: 94(478)"XVI-XVII"

Chelcu Cătălina

Vivre en bonne intelligence sur les deux rives du Dniestr: les relations diplomatiques entre la Principaute de Moldavie et la Republique des Deux Nations (1757-1763)

67-79

CZU: 94(478)"1757-1763"

Parent Arnaud

Симеоновский пещерный монастырь у села Роги на Днестре

81-90

CZU: 271(477)(091)

Сапожников Игорь

Date noi privind edificarea bisericii Înălţarea Domnului din Chişinău şi precursoarea acesteia – biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

91-99

CZU: 27-523(478)(091)

Ciocanu Sergius

Manuscrisul Basarabean al predicilor antimiene (1824)

101-109

CZU: 94:271(478)

Danilov Maria

Aprovizionarea armatei ruse staţionate în Basarabia cu mijloace de transport (1832-1853)

111-122

CZU: 94(478)"1832-1853"

Leşcu Anatol

Agenţii negustorilor de ghildă în Basarabia: cadrul legal şi sfera de activitate comercială (1812-1853)

123-132

CZU: 94(478)"1812-1853"

Emilciuc Andrei

The strength and weakness of Alexandra Osipovna Smirnova-Rosset (on the history of the origins of one of the women of the Pushkin era)

133-138

CZU: 929.5

Zabolotnaia Lilia

 Marea Britanie şi chestiunea Sudului Basarabiei (1856-1857)

139-148

CZU: 94(478+410)"1856-1857"

Sclifos Eugen-Tudor

Courses de chevaux et courses d’automobiles: les clubs exclusivistes roumains entre la fin du XIXe siecle et le debut du XXe siècle

149-158

CZU: 94(498)"XIX-XX"

Dogaru Cosmin-Ştefan

Participarea braşovenilor la efortul de război austro-ungar. studiu de caz „Gold gab ich für Eisen”

159-165

CZU: 94(498:436+439)"1914/1918"

Tănase Cristina

Legitimitatea prezenţei trupelor române în Basarabia. Reacţia populaţiei autohtone faţă de această prezenţă (decembrie 1917 - martie 1918)

167-178

CZU: 94(478)"1917-1918"

Povestca Anatolie

Golgota monumentului Unirii de la Chişinău

179-184

CZU: 94(478)

Ploşniţă Elena

Orologiul din turnul Casei Sfatului din Braşov. File de istorie.

185-193

CZU: 94(498)

Tănase Cristina

Politica de cadre a aparatului superior de partid în RSSM (1940-1941/1944)

195-214

CZU: 94(478)"1940-1941/1944"

Crudu Lilia

Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944)

215-234

CZU: 94(478+498)

Fuştei Nicolae

The proskynetarion icon in the private collection

235-248

CZU: 7.04(091)

Katić Marko

Неовизантийский литургический набор великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской

249-266

CZU: 92(470)+2-526

Гуревич Дмитрий

Opera eminesciană şi grafica lui Leonard Salmen. Contribuţii cartofilice

267-271

CZU: 76.071.1(438)(092)+821.135.1(478).09

Griţco Ana

Icoanele Rugăciunea din grădina Ghetsimani din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

272-282

CZU: 069.51:94(478)+7.04

Chiroşca Adelaida

O expoziţie care a oprit timpul în loc

283-288

CZU: 069.51:94(478)+681.11(091)

Griţco Ana

Evenimentele premergătoare Unirii de la 1918 reflectate în revista Luminătorul.

289-296

CZU: 94(478+498)

Ploşniţă Elena

Din arhiva fostului KGB - în patrimoniul muzeal. Istoria unei colecţii

297-302

CZU: 069.51:94(478)

Postică Elena

Făuritorii Unirii în colecţiile Muzeului Naţional De istorie a Moldovei: Constantin Stere

303-310

CZU: 069.51:94(478)+32(498)(092)

Stăvilă Vera

Expoziţia aniversară Centenarul României Mari.

311-313

CZU: 069.51:94(478+498)

Postică Elena

Medalii din Patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei dedicate evenimentului Marii Uniri

315-320

CZU: 069.51:94(478)

Serjant Vera

Daniel Ciugureanu (1885-1950), personalitate marcantă a neamului românesc

321-332

CZU: [32+94](478)(092)

Povestca Anatolie

Andrei Timotin, Profeţii bizantine şi postbizantine în Țările Române (secolele al XVII-lea – al XIX-lea) Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, 208 p. ISBN: 978-973-27-2586-3

333-335

CZU: 94(498)"XVI-XVIII'+7.033.2(498)"XVI-XVIII"

Prohin Andrei

История жизни Марии Кантемир в письмах и документах Автор-составитель Лилия Заболотная Кишинэу: «Lexon Prim», 2018, 270 с. ISBN 978-9975-139-44-1

336-338

CZU: 94(478+470)"XVII"

Степанов Вячеслав

Helena Krasowska, The polish minority in South-Eastern Ukraine Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2017, 389 p. ISBN: 978-83-64031-65-6http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/80 /80

339-341

CZU: [323.15(=162.1)+94(=162.1)]

Zabolotnaia Lilia