IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8874447094240875
Volume28307082280
Total9154754176520

Vizualizări   1201Descărcări   83

Conţinutul numărului de revistă

Cadrul legal al circulaţiei cărţilor Vest-Europene în Imperiul Rus (1721-1917) 9-28

CZU: 94(47):34”1721-1917”

Emilciuc Andrei
Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, caracteristica, evoluţia) 29-51

CZU: 94(478)

Tomuleţ Valentin
Women and power in the history of the Asan dynasty 53-62

CZU: 94(497.2)”XI-XII”

Zabolotnaia Lilia
Coordonate ale evoluţiei elitei politice din Ţara Moldovei în prima jumătate a secolului al XV-lea 63-75

CZU: 94(478)”XIV”

Herghiligiu Cristina
Prima menţiune documentară a satului Gura Galbenei 77-80

CZU: 94(478-22)

Martea Eugenia
Populaţia şi moşia localităţii Veprova-Puţintei, ţinutul Orhei (sec. XV-XVIII) 81-93

CZU: 94(478-22)"XIV-XVII"

Onilă Mihail
Армянские эпитафии из Килии 95-108

CZU: 929.55(=19)

Саргсян Татевик
Comunitatea armenească şi arendăşia proprietăţilor funciare în Ţara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 109-120

CZU: 94(=19)(478)”XVIII-”

Arapu Valentin
Ispravnici alogeni în primii ani după anexarea Basarabiei 121-128

CZU: 94(478)

Poştarencu Dinu
Rolul burgheziei comerciale în extinderea relaţiilor comerciale dintre Imperiul Rus şi principatul Moldova în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 129-136

CZU: 94(478)”1806-1812”

Cereş Irina
Atitudinea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni faţă de unele fenomene negative din viaţa societăţii şi a bisericii în perioada exarhatului Moldovei, Valahiei şi Basarabiei (1808-1812) 137-147

CZU: 94:281(478)”1808-1812”

Fuştei Nicolae
Impactul flagelului ciumei asupra evoluţiei relaţiilor comerciale ale Imperiului Rus cu principatul Moldova (1812-1831) 149-157

CZU: 94(478)”1812-1831”

Pantaz Silvia
Consideraţii asupra divorţului în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-LEA 159-173

CZU: 94(478)”XVIII”

Felea Alina
Politica Imperiului Rus de acordare a privilegiilor coloniştilor bulgari din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea 175-192

CZU: 94(=163.2)(478)"XVIII"

Duminica Ivan
Biblioteca boierului Constantin Tufescu. Reconstituiri (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 193-202

CZU: 94:027.1(478)"XVIII"

Danilov Maria
Rolul şcolilor particulare din Basarabia în sistemul învăţământului din Imperiul Rus în a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea 203-211

CZU: 94:37(478)”XIX”

Chicaroş Tatiana
Elite ale burgheziei Basarabene: negustorii angrosişti armeni şi greci (1812-1868) 213-234

CZU: [94+316.343.62](478)"1812-1868"

Tomuleţ Valentin, Bivol Victoria
Unele consideraţii privind difuzarea cărţii vechi tipărite la Chişinău 235-242

CZU: 002(478)(091)

Cereteu Igor
Arhitectura ecleziastică şi monumentele funerare din spaţiul Pruto-Nistrean. Relevanţa istoriografiei din perioada ţaristă şi interbelică 243-252

CZU: 904:726(478)

Brihuneţ Manole
Vasile Stroescu şi românii din Bihor 253-263

CZU: 94(478)

Iliev Mihail
Edificiul Comunitatea Hârbovăţ a surorilor de caritate din Chişinău (sf. sec. XIX - înc. sec. XX) – imagine şi istorie 265-271

CZU: 94(478)!XVIII-XIX”

Griţco Ana
Ziarul „Новая газета” şi rolul lui în dezvoltarea publicităţii în Basarabia Ţaristă 273-284

CZU: 070(478)(091)

Serjant Vera
Călugărul iconar Irineu Protcenco şi celebra sa icoană Tânguirea Maicii Domnului 285-291

CZU: [94+75.046.3](478)

Chiroşca Adelaida
Impunerea legislaţiei sovietice pe teritoriile Româneşti de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice 293-304

CZU: 94(478)

Ţăranu Mariana
Cenzura din domeniul culturii în RSSM în anii ’60-’70 ai secolului XX: referinţe de arhivă 305-320

CZU: 008(478)(091)

Lisnic Angela
Stemele şi drapelele oraşelor Anenii Noi, Cimişlia, Făleşti, Leova, Nisporeni 323-333

CZU: [929.6+929.9](478)

Andrieş-Tabac Silviu
Prelucrarea artistică a metalului în spaţiul Pruto-Nistrean. Tipologia articolelor în creaţia meşterilor autohtoni 335-345

CZU: 94:739(478)

Condraticova Liliana
Afişul teatral din patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 347-358

CZU: 069.5:792.075(478)(091)

Stăvilă Vera
Советский плакат 1918-1939 гг. из фондов Национального Музея Археологии и Истории Молдовы 359-364

CZU: 069.02:94(47-57)"1918-1939"

Щипакина Ольга
Древнерусское искусство на берегах Сены. Заметки о выставке «Святая Русь: русское искусство с основания до времен Петра Великого» в Лувре в 2010 году 365-386

CZU: 069.51:7.033.2:7.04(470)

Пятницкий Юрий
Unele consideraţii privind un stagiu de practică muzeografică la Muzeul Ermitaj 387-391

CZU: 069.4

Pisica Gheorghe
Reflecţii privind finanţarea instituţiilor muzeale în Republica Moldova 393-396

CZU: 069.64(478)

Dobrea Sergiu
Preliminări la o viitoare strategie de dezvoltare a sistemului muzeal din Republica Moldova 397-407

CZU: 069.01(478)

Ploşniţă Elena
Recenzie. Ion Ţurcanu, Bessarabiana. Teritoriul dintre Prut şi Nistru în câteva ipostaze istorice şi istoriografice 409-411

CZU: 94(478)

Danilov Maria
Recenzie. Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, Părintele mişcării naţionale din Basarabia 412-414

CZU: 94(478)(092)

Danilov Maria
Recenzie. Dictionnaire encyclopédique de muséologie, sour la direction d’André Desvallées et de François Mairesse, Paris: Armand Colin 415-417

CZU: 069(038)

Ploşniţă Elena
Recenzie. Elena Ploşniţă, Mihai Ursu, Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova 418-419

CZU: 069(478)(031)

Ciobanu Constantin
Recenzie. Tudor Soroceanu, Die Kupfer- und bronzedepots der frühen und mittleren bronzezeit in Rumänien/ depozitele de obiecte din cupru şi bronz din românia. epoca timpurie şi mijlocie a bronzului. 421-422

CZU: 902/903(498)”637”

Nicic Andrei
Recenzie. Liviu Marta, The late bronze age Settlements of Petea - Csengersima. 423-428

CZU: 902(498)

Sîrbu Livia