IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-23 22:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8312658993625825
Volume26231481793
Total8572890475418

Vizualizări   969Descărcări   71

Conţinutul numărului de revistă

Statutul politico-juridic al Ţării Moldovei într-o nouă sursă istorică – cronica Moldovei de la Cracovia 9-21

CZU: 94(478)

Eremia Ion
Tradiţia mitică în istoriografia românească despre originea stemei Ţării Moldovei 23-30

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Domnul între ideal şi real. Reprezentările cronicarilor despre domnii Ţării Moldovei (mijlocul sec. XVII - mijlocul sec. XVIII) 31-38

CZU: 94(478)”XVI-XVII”

Felea Alina
Statutul negustorilor fără reşedinţă în oraşele Basarabiei şi în Odesa (1812-1861) 39-60

CZU: 94(478)”1812-1861”

Emilciuc Andrei
Din istoria cercetării cărţii vechi în Bucovina istorică (la 500 de ani de la tipărirea primei cărţi pe teritoriul României 61-66

CZU: 002(091)

Mitric Olimpia
Regenţă, putere şi domnie la feminin (sec. XIV-XVII) 67-78

CZU: 94(478)”XIII-XVI”

Zabolotnaia Lilia
Două tezaure monetare din sec. al XVI-lea şi al XVII-lea din patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 79-87

CZU: 069.5:737.1(478)”XV-XVI”

Chiroşca Adelaida
Schitul Trebujeni (al lui Bosie Pârcălab) şi moşia Trebujeni/Butuceni din ţinutul Orhei 89-109

CZU: 726.71(478)(091)

Ciocanu Sergius
Fortificaţia militară din satul Semeni: „Masa lui Petru cel Mare 111-116

CZU: 94(478)

Iucal Vasile
Satul Morozeni, ţinutul Orhei – datarea şi hotarele 117-122

CZU: 94(478):908

Onilă Mihail
Tipărituri nemţene din secolul XIX în Basarabia 123-139

CZU: 655.413:2(478)”XVIII”

Cereteu Igor
Страницы из истории Кишиневской Духовной Семинарии 141-157

CZU: 378.1:2(478)(091)

Игумен Ириней (Тафуня)
Dinamica şi structura socială a populaţiei din satul Tabani, judeţul Hotin, conform datelor recensămintelor fiscale din anii ’20-’50 ai secolului al XIX-lea 159-178

CZU: 94:314.1(478-22)”XVIII”

Tomuleţ Valentin
Numărul populaţiei evreieşti şi repartizarea acesteia în mediul rural şi urban din Basarabia (1812-1861) 179-183

CZU: 94(=411.16)(478)”1812-1861”

Gumenâi Ion
Comerţul de iarmaroc în oraşele Ismail, Reni şi Chilia în prima jumătate a secolului al XIX-lea 185-194

CZU: 94(478)”XVIII”

Maftei Maria
Unele consideraţii privind evoluţia învăţământului laic şi bisericesc din Basarabia în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea 195-202

CZU: 37:2(478)”XVIII-XIX”

Chicaroş Tatiana
Organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei în perioada ţaristă 203-212

CZU: 94:35(478)

Poştarencu Dinu
Unele reflecţii asupra mecanismului efectuării reclamei în Basarabia (sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX) 213-221

CZU: 94(478)”XVIII-XIX”

Serjant Vera
Biserica – o ipostază a gestului caritabil din Basarabia în epoca modernă 223-228

CZU: 94(478):2”1812-1818”

Griţco Ana
Presa şi cenzură în Basarabia la începutul secolului XX 229-244

CZU: 050/070(478)(091)

Danilov Maria
Eroism la românii ardeleni în primul război mondial 245-252

CZU: 94(498)”1914/1918”

Roşu Tudor
Revendicările preoţimii în cadrul congreselor eparhiale din anul 1917 253-259

CZU: 27-46

Scutaru Silvia
Un pictor uitat – Nicolae A. Coleadici (1906-1937) 261-263

CZU: 75.071.1(478)(092)

Stăvilă Vera
The status of the historiographer in the first stage of the communist regime from Romania (1948-1965). Case study: Ioachim Crăciun 265-272

CZU: 930.1(498)”1948/1965”

Zgârciu Liviu
Основные периоды существования христианства у гагаузов Буджака и их оценка с исторической точки зрения 273-282

CZU: 27(=512.165)(478)(091)

Хатлас Ежи
Развитие гражданской авиации МССР (1958-1974) 283-288

CZU: 656.7(478)”1958-1974”

Щипакина Ольга
Activitatea atelierului de confecţionare a articolelor de bijuterii din Chişinău în anii 1966-1972 289-298

CZU: 671.1:739.1/.2(478)”1966/1972”

Condraticova Liliana
Politica statului sovietic faţă de familie: etape şi repere legislative 299-304

CZU: 94:316.356.2(47)

Sofian Diana
Consideraţii asupra consecinţelor reformei agrare în Republica Moldova 305-316

CZU: 94:63(478)

Zelinschi Octavian
Momente de referinţă din evoluţia Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 317-327

CZU: 069.02:902(478)

Ploşniţă Elena
Consideraţii privind oportunitatea valorificării muzeografice a patrimoniului istoric al mănăstirii Căpriana 329-334

CZU: 069.01:2

Postică Elena
Instituţia muzeală în procesul globalizării 335-341

CZU: 069.01

Marinescu Lucia
Date din istoria muzeificării Orheiului VechI 343-353

CZU: 069(478)

Postică Iulia
Restaurarea unui lăicer de la sfârşitul sec. XVIII - începutul sec. XIX din patrimoniul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 355-358

CZU: 069.4(478)

Bondarenco Ecaterina
Restaurarea icoanei „Cina cea de taină” (sec. XIX) 359-360

CZU: 069.4(478)

Lupaşco Svetlana
Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea. 1787-1800. Cărţi domneşti şi zapise. 361-364

CZU: 94(478)”XVII”

Ţugulschi-Neaga Rodica
Recenzie. Stefan Ihrig, Wer sind die Moldawier? Rumänismus versus moldowanismus in historiographie und schulbüchern der Republik Moldova, 1991-2006 364-366

CZU: 930.1(478)

Musteaţă Sergiu
Recenzie. Studii de muzeologie (I). 367-369

CZU: 069.01

Andrieş-Tabac Silviu
Recenzie. Ioan Opriş, Provocarea noilor muzeografii 369-372

CZU: 069.01

Ploşniţă Elena