IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-23 14:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8312658963624825
Volume26231461793
Total8572890425417

Vizualizări   926Descărcări   75

Conţinutul numărului de revistă

Relaţiile Principatelor Dunărene cu Imperiul Otoman şi Rusia în viziunea unui istoric din Moscova – studiu de caz 9-26

CZU: 94(478)

Eremia Ion
Movilencele şi descendenţii. Pagini necunoscute. Unele contribuţii la genealogia descendenţilor lui Ieremia Movilă 27-42

CZU: [94+929.7](478)

Zabolotnaia Lilia
Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia în anii 1812-1828 43-64

CZU: 94(478)”1812/1828”

Tomuleţ Valentin
Marketing as a key element in achieving museum’s mission 65-71

CZU: 339.138:069

Zbuchea Alexandra
Contacte şi relaţii între români şi ruşii Kieveni în secolele IX-X 73-81

CZU: 94(498)”VIII-IX”

Ghimpu Vlad
Moldova de Sud în a doua jumătate a secolului XIV 83-88

CZU: 94(478)”XIII”

Gorodenco Anatolie
Cu privire la două tezaure monetare medievale din raionul Floresti, Republica Moldova 89-98

CZU: 069.51:902:737(478)

Niculiţă Ana
Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Ciocâlteni, raionul Orhei 99-112

CZU: 069.51:902:737(478)”XVI”

Chiroşca Adelaida
The stonemasons’ signs in the social and political context 113-116

CZU: 902/903(4)

Skoczylas Janusz, Zyromski Marek
Cărţile mitropolitului Dosoftei păstrate în diferite colecţii din Europa 117-135

CZU: 2-23(091)

Fuştei Nicolae
Câteva date despre familia Imbault 137-140

CZU: 94(478)+929.7

Felea Alina
Schitul Peştera şi Moşia Peştera (Orheiul Vechi) din ţinutul Orhei (de la primele atestări documentare până în secolul al XIX-lea) 141-162

CZU: 726.71(478)(091)

Ciocanu Sergius
Tipărituri transilvănene în Basarabia (a doua jumătate a sec. XVIII şi primele două decenii ale sec. XX) 163-174

CZU: 2-23(478)(091)”XVII-XIX”

Cereteu Igor
Медали Карла Леберехта в коллекции Национального Музея Археологии и Истории Молдовы 175-178

CZU: 069.51:737.2(478)(091)

Гончарова Ирина
Monumente comemorative medievale târzii din spaţiul Pruto-Nistrean 179-193

CZU: 94:726.84(478)

Brihuneţ Emanuil
Trecerea oraşului Soroca din proprietatea privată în cea a statului 195-198

CZU: 94(478)

Poştarencu Dinu
Contribuţie la studierea abuzurilor egumenilor mănăstirilor închinate din Ţara Moldovei (1806-1812): cazul Daniil vs. Theodorit de la mănăstirea Floreşti 199-214

CZU: 27-523(478)”1806-1812”

Candu Teodor
Reflecţii istoriografice asupra particularităţilor sistemului administrativ rus şi moldovenesc la începutul secolului al XIX-lea, 215-225

CZU: 94(478)”XVIII”

Argint-Căldare Lucia
Navigaţia comercială pe râul Nistru (anii 1812-1853) 227-238

CZU: 94(478)”1812-1853”

Emilciuc Andrei
Mişcarea biblică în Basarabia. Contextul imperial şi specificul local 239-249

CZU: 94(478):22

Danilov Maria
Restituiri documentare. un registru bisericesc de mărturisire din secolul al XIX-lea 251-256

CZU: 27-523(478)”XVIII”

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Situaţia economică а Judeţului şi Oraşului Cahul în anii ‘30-50 ai secolului al XIX-lea 257-264

CZU: 94(478):908”XVIII”

Maftei Maria
Relaţiile dintre autohtoni şi armata rusă în Principatele Române în anii războiului Crimeii (1853-1856) 265-272

CZU: 94(478)”1853-1856”

Timohina Natalia
Evoluţia învăţământului liceal din Basarabia sub dominaţia ţaristă (1833-1917) 273-284

CZU: 94(478):37”1833-1917”

Chicaroş Tatiana
Primele anunţuri „Publicitare” în presa basarabeană (1854-1899) 285-290

CZU: 050/070(478)(091)”1854-1899”

Serjant Vera
Simbolurile Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918). Interpretări semantice 291-294

CZU: 94(478):929.6”1917-1918”

Andrieş-Tabac Silviu
Raporturile interconfesionale (ortodoxo-grecocatolice) în cadrul revenirilor la ortodoxie în perioada 1918-1928. Exemplul Transilvaniei 295-318

CZU: 94(498):2”1918-1928”

Trâncă Sorin
FIguri basarabene în guvernele României interbelice 319-326

CZU: 94(498+478)

Postică Elena
Din istoria şcolii şi societăţii de arte frumoase (belle arte) din Basarabia 327-332

CZU: 37(478):7(091)

Stăvilă Vera
Из истории становления гражданского воздушного флота МССР (1944-1957) 333-338

CZU: 656.7(478)”1944-1957”

Щипакина Ольга
Consideraţii asupra stării economice a sectorului agrar al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în a doua jumătate a anilor ‘80 ai secolului al XX-lea 339-351

CZU: 94(478):338.43”XX”

Zelinschi Octavian
Unele consideraţii privind organizarea expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie 353-360

CZU: 069.01(478)

Ploşniţă Elena
Recenzie. Documente bucovinene 361-364

CZU: 94(498.6)(093)

Eremia Ion
Recenzie. Gheorghe Nicolaev, Sergiu Tabuncic, Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar 365-366

CZU: [94+912.43](478+498)

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Recenzie, Antoine François Le Clerc, Memoriu topografic şi statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale Turciei în Europa 367-370

CZU: 94(478)(084.3-37)

Eremia Ion
Recenzie. Maria Danilov, Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă) 371-374

CZU: 351.751.5:28(478)”1812-1918”

Tomuleţ Valentin