IBN
Închide
Eremia Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Politica lingvistică a ţarismului în școlile sătenilor-proprietari (foștii coloniști străini) din Basarabia
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema lingvistică şi etnonaţională în opera lui Alexei Mateevici
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românii din balcani în cercetările slaviştilor ruși din secolul al XIX-lea
Rotaru Liliana , Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Biografia unei personalități marcante – Afanasie V. Repida
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы к археологической карте Молдавской ССР
Иеремия Ион
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Conceptul de popor şi naţiune în scrierile istoricului-slavist A.F. Hilferding
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de popor şi naţiune în scrierile slavistului A.F. Hilferding (А.Ф. Гильфердинг)
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovenismul actual: „realizări” şi „perspective” (III)
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Moldovenismul actual: „realizări” şi „perspective” (I)
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovenismul actual: „realizări” şi „perspective” (II)
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Capitulaţiile imperiului otoman cu Rusia la începutul secolului al XVIII-lea
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea românească în dispute contemporane: cazul Lucian Boia şi Vasile Stati
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Poporul român – un popor împărătesc pe teritoriul imperiului rus în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românismul unui cărturar moldovean din secolul al XIX-lea – Manolachi Drăghici
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Mercenari moldoveni în oastea rusă (secolele XVII-XVIII) – între „prietenie” şi realitate istorică
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oсманская империя и планы России в отношении Молдавии в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţii istorice româneşti şi perspective europene:in honorem academician Ioan-Aurel Pop
2015. Oradea-Chișinău . ISBN 978-606-10-1614-3.
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor ţării Moldovei
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 February, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. I. Perioada clasică (1400-1600)
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015. Descarcări-64. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Demografie şi politică la est de Carpaţi în secolul al XIV-lea: Aspecte istoriografice
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Circulația monetară în Moldova în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XV-lea
Eremia Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Conspecte numismatice
Ediția 1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-177-7.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30